Home

Achtergrond 2 reacties

Onderzoek naar rechtmatigheid Duitse acties

De kartelwaakhond in Duitsland gaat de rechtmatigheid van de melkleverantiestaking onderzoeken.

Dat heeft het Bundeskartellamt vandaag aangekondigd. Organisator Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) heeft los daarvan de boeren opgeroepen een punt te zetten achter de blokkades van zuivelfabrieken.

In de afgelopen dagen namen de blokkades in heel Duitsland steeds grotere vormen aan en de BDM meent dat daarmee het melkprijsoverleg dat tussen zuivelindustrie, de boerenorganisaties en de detailhandel van de grond moet komen, wordt bemoeilijkt.

In veruit de meeste gevallen werd door de actievoerders aan de oproep van de BDM gehoor gegeven, maar in een klein antal andere gevallen werden ze voortgezet. Met name bij Sachsenmilch in Leppersdorf bleken de boeren niet bereid er de brui aan te geven.

Niettemin neemt de druk op de BDM om zich tot een leverantiestaking zonder blokkades te beperken toe. De parlementsfractie van regeringspartij CDU/CSU noemde de blokkades absoluut onacceptabel, omdat daardoor ook melkveehouders die wel melk willen leveren gedwongen worden aan de staking deel te nemen.

In Keulen is vandaag aarzelend begonnen met het overleg over openbreking van de dit voorjaar afgesloten zuivelcontracten tussen Milchindustrie-Verband (MIV) en detailhandelsorganisatie Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE). Er zijn nog geen concrete resultaten bereikt. "Het gesprek was constructief", luidde de mededeling waarmee woordvoerder Michael Lohse van federatie Deutscher Bauernverband (DBV) na afloop volstond.

De leverantiestakung van de melkveehouders leidt ondertussen wel tot een duidelijke vermindering van het aanbod in de koelvitrines van de grootgrutters, maar de situatie is niet overal gelijk, zo weten de waarnemers in Duitsland.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.