Home

Achtergrond 14 reacties

Onderzoek: ammoniak verdrijft plantensoorten

Een hoge ammoniakuitstoot verdrijft bepaalde plantensoorten.

Dat is na twintig jaar wetenschappelijk onderzoek in bos, heide en grasland onomstotelijk vastgesteld, aldus onderzoekers van Alterra, een wetenschappelijk instituut van de Wageningen Universiteit.

Ammoniak komt vrij bij het uitrijden van met name varkensmest en veroorzaakt een stikstofoverschot. Al sinds de jaren tachtig benadrukken milieubeschermers dat het belangrijk is maatregelen te nemen. Maar sommige politici en vooral veehouders bestrijden nog steeds dat dat nut heeft. Volgens Alterra staat nu vast dat deze houding volledig onterecht is. Ingrepen kunnen sommige ecosystemen wel degelijk herstellen.

Zure grond zorgt voor vergrassen van heidevelden, dichtgroeien van vennen en opmars van bramen en brandnetels in bosgebieden. Planten die een hekel hebben aan stikstofrijke grond raken overwoekerd. De gebieden worden steeds soortarmer, zo is vastgesteld na een inventarisatie, die Alterra heeft uitgevoerd samen met het Planbureau voor de Leefomgeving en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maar het onderzoek heeft tevens aangetoond dat plaggen en laten begrazen van de heide wel helpt. Langzaam maar zeker verdwijnt het gras en komen andere plantjes terug, die weer verdwenen soorten insecten aantrekken. Ook uitbaggeren van vennengebied heeft wel degelijk zin. Het belangrijkste blijft echter het terugdringen van de ammoniakuitstoot, want dat gebeurt nog lang niet genoeg, aldus de onderzoekers.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  ja geef de boeren maar weer de schuld,kijk eens naar het verkeer wat die produceerd

 • no-profile-image

  B.Flierman

  Ik sta werkelijk te kijken van de reacties hier op het artikel. Zo lees ik: "Ammoniak werkt basis, die verzuurt niet!" en "Ammoniak heeft op de zuivering van de lucht een gunstige werking" en "Wetenschappelijk niet onderbouwd" of "ja geef de boeren maar weer de schuld,kijk eens naar het verkeer wat die produceerd"

  Persoonlijk kan ik me (als ecoloog en boer) vinden in de conclusies van Alterra. Wie deze feiten niet wil erkennen, steekt zijn kop in het zand. De relatie tussen NH3 deposite en verzuring (en de gevolgen) van o.a. natuur is meer dan duidelijk en sinds jaren bekend. Schoppen tegen de schenen van overheden en onderzoekinstellingen is natuurlijk makkelijk. Nuttiger zou zijn om onderbouwde dingen te roepen...

 • no-profile-image

  Red Dear

  Wetenschappelijk niet onderbouwd, ecophenomie en baantjes behoud gedrag.
  12% van de werkenden in NL is ambtenaar, dat is nog daaraan toe. Veel gevaarlijker voor de democratie zijn de onderzoekers(mogen ze die titel wel voeren onder dit soort gebrekkig wetenschappelijk handelen?) en de dikbetaalde milieucraten. Zag de voorzitter van Natuurmonumenten, hij lijkt op Achab met zijn grondhonger!

  Bah Bah en nog eens Bah, al deze prietpraat, slecht onderzoek en massahysterie zijn zo verachterlijk en de moderne mens niet waardig. Balk, wanneer treed je een stevig op?

 • no-profile-image

  diens brood

  Werk hebben is geen kunst werkbehoud is iets anders. Allterra is in opdracht gaan zoeken naar een bevestiging. Jammer dat een onderzoeker dan ook nog een advies er bij geeft. Volgens mij moet een onderzoeker ongestuurd data verzamelen deze aan elkaar proberen te koppelen en deze uitkomst voorleggen. Daar stopt zijn/haar taak. En als men een oorzaak of verband wil zoeken vindt men die altijd. De vraag is of primair wel de ammoniak verantwoordelijk is, misschien is onze ontwatering wel veel te goed. Dit samen met droogteminnende planten soorten zorgen misschien voor de verdrijving van plantensoorten. Als waterschappen Allterra nu hiervoor een opdracht geven zal er wellicht een verband gevonden worden, je krijgt er dan ook nog een advies bij.

 • no-profile-image

  Gait

  Sorry, ik had even iets te vlot getypt en niet gecontroleerd wat ik tikte...
  Ik bedoel dus dat het blad de heide ondersneeuwd en niet gras.
  Dus heide moet je aan grote vlakten hebben, waar geen bomen staan, is mijn idee.

 • no-profile-image

  jan de Haan

  Wat is natuur ?
  Wat is ongerepte natuur?
  Net als alles gaat het één na zoveel jaar, en komt het ander.
  Het één duikt dáár op waar het ander verdwijnt......
  en vice versa.
  Alleen denken sommigen dat wat NU is moet ten koste van alles worden bewaard.
  En dan natuurlijk ten koste van de knip van die achterlijke boeren !

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Geacht heer/mevrouw Flierman, in een eerdere reactie op dit forum heb ik uiteen gezet dat ammoniak een rol speelt bij het neutraliseren van schadelijke gassen die bij verbranding vrijkomen. Deze systematiek wordt al in nieuwe verbrandingtechnieken toegepast, zelfs bij auto's (audi met V12 dieselmotor)
  U pretendeerd kennis te hebben van de werking van ammoniak, vandaar mijn vraag aan u; kunt u weerleggen dat ammoniak (op dit punt) een positieve bijdrage geeft aan de luchtkwaliteit?
  Graag een inhoudelijke reactie.

 • no-profile-image

  melkboer

  Tja, en alles gebeurt op basis van visuele, en dus subjectieve, waarneming.
  En wie controleert zo'n onderzoek? Niemand, want dan is gewoonweg niet mogelijk, en dus leidt het zijn eigen leven.

 • no-profile-image

  Frank

  Zandgronden zijn van nature kalk arm, dus zuur. Op zure grond groeit weinig. Daar moet men gewoon kalk strooien, dan groeit er alles. Ammoniak werkt basis, die verzuurt niet! De stikstofgehalte in de lucht is al hoog. Ammoniak heeft op de zuivering van de lucht een gunstige werking. Wil men nu het milieu verbeteren of kapot maken? Als men alle plussen en minnen op een rij zet denk ik dat ammoniak een gunstige werking op het milieu heeft. Men moet dit op een goede manier benutten. Men moet is op houden met dit fabeltje.

 • no-profile-image

  melkboer

  Je hebt hier gelijk in. Als Alterra een correlatie probeert te zoeken is die altijd te vinden. Je zou net zo goed kunnen stellen dat de toename van de verkoop van het aantal auto's, of de toename van verkoop van deodorant significant is aan de afname van het aantal plantensoorten.
  Statistisch gezien is hier geen speld tussen te krijgen, maarrrr... dit was niet de opdracht van het onderzoek en past niet in het gezochte straatje.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ammoniak neutraliseert de schadelijke NOx uitstoot van alle vormen van verbranding, dus ook van automotoren. Het schadelijke NOx wordt omgezet in het onschadelijke stikstof en water. Lucht bestaat voor 80% uit stikstof, en de aarde bestaat voor 80% uit water. Dit weten ze in Wageningen ook.
  En dit onderzoek gaat over de laatste 20 jaar. En wat blijkt? De ammoniakuitstoot is in deze jaren gehalveerd. Zou het misschien door te weinig ammoniak komen waardoor de negatieve effecten van de mobiliteit (CO2 en NOx produktie) inmiddels tot deze effecten heeft geleid?

 • no-profile-image

  gert

  de uitslag van het onderzoek stond bij voorbaat vast,er is voor betaald, alleen er moest een verhaal omheen gebreid worden.zo wordt dat tegenwoordig gedaan.

 • no-profile-image

  Red Dear

  En wat zo leuk is... de heidevelden zijn vroeger door de intensieve landbouw in haar vorm destijds ontstaan... nu wil men ze in ere herstellen en of behouden terwijl gelijkertijd de huidige boerenstand op een oneigenlijke wijze aangevallen wordt...
  Wat is het meetpunt tav landschappen en flora?
  Gooi dan ook de aardappel het land uit als je toch bezig bent.
  De inconsequentie van al deze rare en gewoon budgetverterende onderzoeken en het aansluitende geraaskal is nogmaals beneden alle peil.
  Het wordt tijd voor een schoonmaakactie.
  We hebben onderzoekers nodig die stimuleren en de mensheid vooruitbrengen. Geen achteruit trappers....

 • no-profile-image

  Gait

  Het best waar zijn, maarrrrrr vreger werden bomen geregeld omgelegd en aan brandhout gemmakt. Tegenwoordig blijven ze staan en geven blad, veel blad!
  Nou en dat gras sneeuwt de heide onder.
  Het stikt ahw onder het blad en dan krijgt bosgras de grote kans.
  En zure grond is er altijd op arme zandgrond, dan moet er maar eens een herstelbekalking plaats vinden, als dat nodig is.
  Ik geef toe, dat ook braamstruiken en brandnetels de laatste decennia flink meer zijn geworden, maar deze zijn ook weer goed voor vlinders ed.
  Maar de 'geleerden' hebben er voor gestudeerd, dus zal ik m'n kop maar verder houden..........

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.