Home

Achtergrond

Ondernemers richten pijl op 'niet-groen geschoolde' werknemer

60 procent van de werkgevers geeft de voorkeur aan de 'niet-groene geschoolde' werknemer intern bij te scholen dan tijd en energie te verspillen aan het werven van groen-geschoolde werknemers.

Dit houdt niet in dat de behoefte aan werknemers met groene opleiding klein is. Tweederde van de ondernemers zegt die behoefte nog steeds te hebben.

Alleen blijft de instroom in het groene onderwijs over gehele linie (van vmbo tot universitair) dalen. Tuinbouw en groen lijkt jongeren niet direct aan te trekken en dus ook niet een opleiding om in de sector te gaan werken.

De verantwoordelijkheid om dit tij te keren vinden telers in eerste instantie liggen bij het onderwijs (68 procent) en de brancheorganisaties (62 procent). De helft van de ondernemers vindt dat ze hierin ook een taak te vervullen hebben.

40 procent van de ondernemers neemt ook zelf actie om instroom in het groene onderwijs te bevorderen. Zij stellen het bedrijf open voor bezoek van leerlingen, hebben contact met het regionale groene onderwijsinstellingen en stimuleren de eigen weekend- en vakantiekrachten om 'het groen in te gaan'.

191 van de benaderde 1028 ondernemers in alle tuinbouwsectoren vulden de enquête in. Dit is een respons van 19 procent. In de bloemkwekerij lag dit percentage 9 procent hoger.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.