Home

Achtergrond

Nieuwe verordening gewasbescherming goedgekeurd

De Europese gewasbeschermingsrichtlijn uit 1991 wordt door een nieuwe verordening vervangen, die een classificatiesysteem invoert van werkzame stoffen.

Het gaat om basisstoffen, laag risicostoffen, normale stoffen en vervangings- of substituutstoffen. Om de nieuwe verordening kans van slagen te geven, legde het Sloveense voorzitterschap van de vergadering een compromis op tafel waarin op Europees niveau criteria worden vastgelegd ter beoordeling van de veiligheid van de toepasser, de consument en het milieu. Zo mag volgens de verordening het gebruik van de stoffen niet schadelijk zijn voor mens en dier en geen onaanvaardbare invloed hebben op het milieu.

De nieuwe verordening stelt een zonale toelating van van gewasbeschermingsmiddelen in de EU-landen in introduceert een alternatieve toets voor toegelaten middelen, die gebasweerd is op substitutiestoffen. Nederland wordt ingedeeld in de centrale klimaatzone die reikt van Groot-Brittanie tot en met Polen. Volgens de nieuwe regels blijven de lidstaten zelf verantwoordelijk voor de nationale toelating van gewasbeschermingsmiddelen, maar voor stoffen met een laag of normaal risico wordt een zonale toelating met verplichte wederzijdse erkenning ingevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat Nederland een toelating door een ander land in de zone-Groot-Brittannie-Polen moet overnemen.

Minister Verburg (lnv) heeft met het bereikte compromis ingestemd omdat het rekening houdt met verschillende Nederlandse wensen, o.m. voor wat betreft de zonale indeling en de mogelijkheid van voorlopige toelating. Verder komt het tegemoet aan haar wens te willen waken voor verlies van terugverdientijd voor de industrie en de mogelijke negatieve gevolgen zoals veminderde belangstelling voor de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen,die daarvan het gevolg is. De verordening bepaalt dat wanneer de goedkeuring van een werkzame stof na 30 maanden nog niet is gegeven, de lidstaten het middel voorlopig voor drie jaar mogen toestaan. Ook het feit dat de regels voor dataprotectie worden vereenvoudigd, waarbij er op verzoek van Verburg extra dataprotectie komt voor kleine toepassingen, was voor de minister mede aanleiding om met de nieuwe verordening akkoord te gaan.

Jan Schils

Of registreer je om te kunnen reageren.