Home

Achtergrond 7 reacties

Nederland geeft pesticidenbeleid deels uit handen

Nederland geeft het pesticidenbeleid grotendeels uit handen. Ministers van landbouw van de EU-landen beslissen maandag tot een meer gezamenlijke toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor boeren en tuinders.

Nederland, dat nu een relatief streng beleid heeft, mag dan niet meer geheel zelf gewasbeschermingsmiddelen verbieden of toelaten. Als een enkel land in de zone tussen Engeland en Polen een middel toelaat op basis van EU-criteria, moet Nederland het ook goedkeuren.

De gezamenlijke werkwijze moet een einde maken aan de huidige verschillen. Die leiden ertoe dat sommige middelen verboden zijn in Nederland, maar niet in bijvoorbeeld België. Boeren en tuinders klagen daarbij over oneerlijke concurrentie.

Het voorstel van de Europese Commissie is een hamerstuk maandagmiddag bij EU-beraad in Luxemburg, na uitgebreid ambtelijk vooroverleg. Minister Gerda Verburg (Landbouw) is positief over het voorstel als het leidt tot harmonisering en minder administratieve lasten. Ze was bevreesd dat voor sommige weinig geteelde gewassen er geen bestrijdingsmiddelen meer zouden overblijven. Maar de uiteindelijke tekst van het akkoord komt tegemoet aan Verburgs wensen, meldde ze pas aan de Tweede Kamer.

Land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland vreest dat de EU-criteria voor stoffen te streng zijn. ,,Sommige stoffen komen dan niet meer beschikbaar, onder andere tegen graanziektes'', aldus een LTO-deskundige. ,,Volgens schattingen daalt het aantal beschikbare stoffen met 7 à 15 procent. Wij hadden liever tevoren een onderzoek gehad naar de gevolgen.''

LTO is wel positief over de Europese zone-toelating van bestrijdingsmiddelen. ,,Dat voorkomt prijsverschillen: in een grote markt als Duitsland zijn sommige producten goedkoper dan in Nederland.'' De land- en tuinbouworganisatie is verder blij met de bescherming van weinig gebruikte middelen voor zogeheten kleine teelten: het octrooi op deze middelen is verlengd, zodat fabrikanten meer tijd krijgen om hun uitvinding terug te verdienen.

Het politiek akkoord van de ministers maandag is nog niet het definitieve besluit. Het Europees Parlement moet er later ook over beslissen. Dat kan leiden tot aanpassingen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Erik

  Ik kan moeiteloos, ongehinderd door gedegen kennis, beredeneren waarom iedereen zijn pc zou moeten opruimen en weer met kladblok en potlood moet gaan ordenen, presenteren, rekenen, enz.
  dat gaat immers ook, en kost geen stroom en allerlei 'eng' afval wat overblijft als de pc verouderd is.

  Gelukkig is er hier en daar nog nuchter verstand, en laat men zich niet overal in de politiek leiden door mensen die, niet gehinderd door gedegen kennis van zaken, allerlei mogelijke bedreigingen verzinnen en rondstrooien over het gebruik van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddellen.

  Angst is een slechte raadgever en anno 2008 mag je van een samenleving verwachten dat ze hun ondernemers toestaat, de moderne middellen die er nu eenmaal zijn en die zeer gedegen zijn getest op alle mogelijke neveneffecten,
  deze middelen ook te gebruiken.
  Als je dat niet doet zet je je eigen ondernemers op achterstand en vult het buitenland het ontstane gat op.

  Hopelijk wordt deze harmonisatie uitgevoerd met nuchter boerenverstand zodat we er in de praktijk mee uit de voeten kunnen.

  Erik

 • no-profile-image

  nn

  de rug recht wat niet gebruikt mag worden mag als eindproduct ook niet ingevoerd worden. Allemaal dezelfde kansen en middelen om tegen ziektes en onkruid de strijd aan te gaan. Lijkt mij wel zo simpel en eerlijk. Goede maatregel die duidelijk doorgevoerd moet worden.

 • no-profile-image

  VandenHof

  Het zit vooral in het woord relatief mbt streng beleid. Het is dan ook geen wonder dat LTO-Nederland vreest dat de normen van andere landen te streng zijn voor Nederlands economische begrippen. Gelukkig zijn er ook normen die uitgaan van de gezondheid van mens en dier, al staat Nederland dan niet vooraan te dringen. Hoe denken andere organisaties over dit besluit? Jammer dat we daar niet over horen.

 • no-profile-image

  Margje Vlasveld

  "Als een enkel land in de zone tussen Engeland en Polen een middel toelaat op basis van EU-criteria, moet Nederland het ook goedkeuren."

  Nederland moet dus middelen toelaten die andere landen noodzakelijk achten voor hun landbouw. Alsof er geen verschillen zijn tussen de europese landen! Het beloven van "minder regels" is kennelijk belangrijker dan voorzorg en bescherming van de gezondheid en de natuur. Zorgvuldig beleid betekent alléén die middelen toelaten die ècht noodzakelijk zijn en alleen dan als het echt moet. Zoals in de biologische landbouw gebeurt. Laat het europese parlement de richtlijnen voor biologische teelt als voorbeeld nemen! Een organisatie als de IFOAM (www.ifoam.org) werkt al jaren aan internationale afspraken waarbij biologische landbouw het uitgangspunt is, dus over het zo veel mogelijk vermijden van onkruidverdelgers en insecticiden. Dat is het beste voor mensen, dieren en de natuur en daarom de beste keus. Van de ervaring van IFOAM kan iedereen de vruchten plukken.
  Ik vrees dat dat niet gebeurt, het is gemakkelijk en aantrekkelijk om een paar regeltjes door te strepen.
  Gemakkelijker dan te zorgen voor een gezonde landbouw zonder gif, met boeren die mensen voeden en hun boerenverstand weer leren gebruiken en zich niet langer de les laten lezen door zaadhandelaren, de farmaceutische industrie, banken en unilevers.

  Ik denk weer dat het goed was dat we Nee stemden tegen de europese "grondwet". Ik ben geen voorstander van nòg meer europese samenwerking, het bederft nog veel meer dan mijn eetlust. Liever een pas op de plaats en te rade gaan bij de internationale afspraken en kwaliteitscriteria voor biologische landbouwproducten van IFOAM. Als Europa zo doorgaat als ze bezig is, is er straks geen enkel biologisch product meer in de winkel. Want behalve bestrijdingsmiddelen zit er ook steeds vaker gentech in ons eten, zonder dat we dat weten, tegen alle afspraken in hebben we niet meer te zeggen over wat er precies op ons bord terecht komt. Zelfs in een potje honing kan je vreemde genen tegenkomen, genen die er niet in thuis horen, maar die dankzij onzorgvuldig landbouwbeleid wel in terecht komen!
  Het is ook in Europa tijd voor Verandering!

 • no-profile-image

  niels

  Hee hallo
  Ik denk dat mevr. vlasveld zich wel moet realiseren dat als alle boeren weer "ouderwets" zouden telen dat heel Leiden dan niet te vreten had.
  Lekker makkelijk om in een stad te gaan zitten en dan klagen over de boeren, die wel die hele betonkluit aan het vreten moet houden.
  Ze kunne zelf waarschijnlijk amper een kamerplant in leven houden op hun "playa balkonia"
  Stapt straks waarschijnlijk ook weer in dr autotje naar een andere betonpuist om daar naar een stroomverslindend scherm te gaan kijken.
  Als al die boeren weer met de oude rassen moeten werken (geen selectie door die zaadhandelaren) en dat moeten telen zonder "kunstgrepen" als kunstmest en bestrijdingsmiddellen (vergif gebruiken we NIET) komt er maar een fractie van het land als wat er nu afkomt, en ook de smaak zal minder zijn.
  Nog afgezien van de lucht, want bijvoorbeeld mest uitrijden gaan we weer ouderwets doen, strooien, want injecteren is nieuwerwets.....

  De tijd kun je niet terugdraaien, en mevr Vlasveld, en andere geitenwollensokkenliefhebbers, geloof mij als ik zeg dat we er als land-en tuinbouw veel aan doen om het gebruik te beperken.
  Maar zolang iedereen alles ten alle tijde het hele jaar wil eten en op tafel wil zetten, en daar geen beestjes in wenst, zullen we toch van tijd tot tijd moeten ingrijpen.
  Want als uw bloemen onder de roofmijten zitten, in plaats van spint, accepteerd u dat ook niet.
  Terwijl dat toch echt puur biologies is..... Tegen die spinten, die u ook niet wilt...

  Mvgrt Niels

 • no-profile-image

  Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burger

  We moeten tenslotte terug naar een zo zero mogelijk pesticidegebruik; kijk daarbij svp naar de biologische landbouw met haar prachtige producten, die nog smaak hebben.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Bravo, Erik. Mevrouw Vlasveld is weer zo'n alwetende die vanuit de hoogte arrogant de boeren verwijt dat die hun verstand niet meer gebruiken. Vanuit welke discipline meent u zo te kunnen oordelen. Met biologische landbouw kun je de wereld niet voeden. Het rendement is laag, de arbeidskosten hoog, de prijzen voor dit voedsel te hoog voor de minder bedeelden in de samenleving. Om maar niet te spreken van gevoeligheden voor plagen en ziektes. Bij het niet toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ( niet landbouwgif) liggen hongersnood en misoogsten op de loer.
  Willen we de toenemende mensenmassa blijven voeden dan moeten we voortmaken met het toelaten van gentechnologie, door gentech kunne we tevens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder terugdringen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.