Home

Achtergrond 198 x bekeken

Landbouw sterk aanwezig bij verdeling watergelden

De landbouw is nauw betrokken bij het besluit over de verdeling van een subsidiepot van 115 miljoen euro, bestemd voor maatregelen in het licht van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Twee van de vier leden van de onafhankelijke commissie, die projecten moet beoordelen, komen uit de land- en tuinbouw: oud-LTO Noord-voorzitter Jan Heijkoop en oud-dijkgraaf en -akkerbouwer Everhardus Togtema. De andere twee zijn planoloog Ab van Luin en stedenbouwkundige Frits Palmboom.

Regionale bestuursorganen hadden tot 1 mei de tijd om projecten in te dienen. De commissie buigt zich nu over de projecten, voor een advies aan staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (waterstaat). Uiteindelijk beslist de ministerraad.

Om in aanmerking te komen voor steun moeten de projecten naast water minstens één ander rijksdoel dienen, bijvoorbeeld natuurbehoud. Als kansrijk worden betiteld beekherstel, mest- en spuitvrije zones en zuiveringsmoerassen. Ze moeten worden uitgevoerd tussen 2011 en 2015. De Kamer debatteert volgende week over de KRW.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.