Home

Achtergrond 6 reacties

LEI: structureel mestoverschot na 2009

Vanaf 2015 is 8 procent van de in Nederland geproduceerde mest, dus in totaal 13 miljoen kilo fosfaat, niet plaatsbaar.

Dat blijkt uit een analyse van de mestmarkt door het LEI en Wageningen Universiteit.

Volgens het rapport Mestmarkt 2009-2015 lijkt vanaf 2009 een structureel mestoverschot te ontstaan. De productie van mest blijft volgens de onderzoekers nagenoeg gelijk. De gebruiksnormen worden tegelijkertijd verder aangescherpt (door de Kaderrichtlijn Water).

De mogelijkheden om buiten de Nederlandse landbouw mest af te zetten zijn gering. Op dit moment is sprake van een wankel evenwicht, aldus het rapport. Desondanks voert bijna een derde van de landbouwbedrijven volgens het CBS reeds mest af.

Voorheen werd Nederland min of meer gered door de export van onbewerkte mest en de verbranding van droge pluimveemest. De mogelijkheden hiertoe nemen volgens de onderzoekers echter niet evenredig toe met de afname van toegestane afzet in de eigen landbouw.

Het LEI is bij haar berekeningen uitgegaan van een mestprijs van 10 tot 15 euro per ton dunne mest. Haar conclusie komt vrijwel overeen met een eerdere studie van het Milieu en Natuurplanbureau. Daar concludeerden onderzoekers een overschot van 15 miljoen ton fosfaat.

Het ministerie denkt dat de verwerking van mest een oplossing kan bieden. Minister Verburg van LNV heeft goede hoop dat digestaat op termijn kan worden aangemerkt als kunstmestvervanger. Over het mestbeleid wordt overigens nog onderhandeld met Europese regelgevers.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Beste Dick jij slaat de spijker op z'n kop.
  Dan voldoet de pluimveehouderij aan duurzaam, schoon en zuinig.

  Jan, Enter

 • no-profile-image

  melkboer

  Minister Verburg denkt dat er een rol is weggelegd voor de productie van uitgangsmateriaal. Hier heeft ze wel een punt.
  Ik zie kansen om als Nederlandse veehouder als neventak producent van (bewerkte) organische meststoffen te worden.
  Ik ben het met onderstaande reacties daarom ook helemaal eens. Er moet hoe dan ook mestbe- of verwerking, met als doel kunstmestvervanger, van de grond af komen. Dan kunnen we van een kostenpost een opbrengstenpost maken wat uiteindelijk de kostprijs voor alle sectoren verlaagt.
  Hiervan profiteert uiteindelijk iedereen; producent, consument en milieu.

 • no-profile-image

  mest is

  Mest is een probleem wat niet opgelost mag worden. Te veel mensen moeten er van leven of in leven gehouden worden beter gezegd. De overheid ziet ook in dat het een echte business is en dat hiervan te profiteren valt. Dus een zogenaamd probleem moet instand gehouden worden door de normen maar aan te scherpen. Dan haalt men Europeesch ook weer meteen een "wit voetje"

 • no-profile-image

  gert

  het mestoverschot wordt kunstmatig gecreeerd door aanscherping van de mestnormen

 • no-profile-image

  Dick

  De hoogste tijd om gezamelijk de schouders onder Fibroned te zetten.
  Met verbranding van 350.000 ton pluimveemest naast de 400.000 ton die nu al verbrandt gaat worden door de D.E.P. zitten we op ruim 13 miljoen kilo fosfaat. Dit betreft pluimveemest, maar zal de varkens-en rundveehouderij zeker geen windeieren leggen.

 • no-profile-image

  pluimveehouder

  Beste Dick misschien was het beter geweest dat je bij D.E.P was aangesloten wij leveren al en vrees dat fibronet nooit van de grond zal komen het duurt veel te lang daar er worden geen passen gemaakt

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.