Home

Achtergrond 1338 x bekeken 2 reacties

Jagers oorzaak van overschot ganzen

De Faunabeheereenheid helpt niet om een wildoverschot op te lossen. Sterker nog: deze jagers zijn belangrijke aanjager van het overschot aan onder meer grauwe ganzen. Dat betoogt ornitholoog Leo van den Bergh.

Leo van den Bergh van de Faunabescherming is ornitholoog met specialisatie watervogels algemeen, wilde ganzen en weidevogels. Vanaf 1972 was hij achtereenvolgens werkzaam bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN), het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) en Alterra.

Vroeger waren jagers jágers en twijfelde niemand aan hun bedoelingen met de dieren in de vrije natuur. Afgezien van een enkeling die ervan moest leven, betrof het lieden die voor hun genoegen de jacht bedreven.

Onder druk van de publieke opinie werd een mogelijkheid gezocht om het slechte imago af te schudden en zo ontstonden de Wildbeheereenheden (Wbe). Als ambtelijk coördinator organiseerde ik de landelijke watervogeltellingen en werd ik geconfronteerd met een oekaze die een belangrijke rol toekende aan Wbe’s. De opgegeven aantallen ganzen en eenden stegen daarop in veel gebieden op onverklaarbare wijze. Om nadien niet de normale jaarlijkse schommelingen te vertonen, maar stabiel te blijven of naar een toename te neigen.

Onbruikbaar dus en ik verwijderde die rommel dan ook. Ik heb namelijk nooit gesjoemeld met natuurwetenschappelijke informatie en zal dat ook nimmer doen. Want ik ben geen jager!
De Wbe’s beheerden hun gebieden zoals het goede wildvrienden betaamt. Zij ploegden waardevolle vegetaties om en zaaiden onkruidrijke mengsels voor de fazant, legden voerakkertjes aan om houtduiven, eenden, ganzen, hazen, konijnen of reeën te kunnen oogsten en beplantten hun beheergebieden met bosjes en struiken waarin kraaien en eksters konden nestelen.

Gelooft u mij: afgezien van wat flessen goede Cognac, wat dozen Wilde Havanna’s, gratis bordeelbezoek en een haas of fazant rond de feestdagen is er voor deze transacties geen stuiver over de tafel van jachthut of clubhuis gegaan. Maar stelt u zich gerust: het wordt allemaal nog veel erger!

Hoewel de waslijst aan overtredingen die jagers begingen almaar langer werd, broedde de nieuwe minister van landbouw op een masterplan om in één klap het hele gestructureerde beheer van flora en fauna naar de vroege middeleeuwen te verplaatsen. Zijn naam? Cees Veerman!

Met de van hem bekende voortvarendheid toog de zelfjagende boer aan het werk en bedacht hij de Faunabeheereenheid (Fbe). Zonder enige deugdelijk opleiding en doorgaans niet geplaagd door kennis van dierecologie of populatiedynamica kwamen er zo hobbyjagers in de plaats van de vroegere beroepsbeheerders.

Al snel kregen de Fbe’s méér macht en keerden de tijden van weleer met alom hobbyjagers terug. En dát terwijl de Flora- en Faunawet daaraan juist een hoognodig halt had toegeroepen.
Natuurlijk deden die Faunabeheerders niet wat zij behoorden te doen, want aan eieren schudden of doorprikken hadden zij een hekel. En kuikentjes worden immers groot en als ze kunnen vliegen zijn ze een leuk object om op te schieten. In de tussentijd werd dus iedere vos die zo dom was om zich aan een Faunabeheerder te vertonen uitgeroeid. Gevolg was dat de ganzenpopulaties almaar groeiden en problematisch werden voor de boeren die de jacht voor steeds hogere bedragen aan de beheerders verpachtten.

Als men dus wil weten waarom er in juni 2008 zonodig ganzen vergast moeten worden, dan kunt u beter uw licht niet bij Faunabeheereenheden opsteken!

Administrator

Laatste reacties

 • J@gertje

  Leo schreef:4 dec 2010
  'In de tussentijd werd dus iedere vos die zo dom was om zich aan een Faunabeheerder te vertonen uitgeroeid. Gevolg was dat de ganzenpopulaties almaar groeiden en problematisch werden voor de boeren die de jacht voor steeds hogere bedragen aan de beheerders verpachtten.'

  Leo schreef: 11 aug 2009
  Het hoofdmenu van vossen bestaat absoluut niet uit gewervelde dieren maar uit 'klein grut' zoals slakken, regenwormen (leuk om ze daarop te zien jagen) en dergelijke en in het seizoen natuurlijk ook eieren, kuikens en wat jonge hazen, konijnen enz., maar evengoed en waarschijnlijk veel méér muizen, ratten, mollen en andere eveneens schadelijk geachte dieren

  Zie:http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2009/8/Lichtbakken-en-extra-jagers-tegen-vossen-Vlieland-AGD148273W/
  Zie reactie #8

 • PetervanKempen

  De in dit artikel uitgekraamde pseudodeskundige onzin en haatdragende uitingen richting andersdenkenden doen mij hopen dat de afwezigheid van deze fanaticus uit de media te maken heeft met een therapie die waarschijnlijk geen vrucht zal dragen
  Levenslang TBS lijkt me een goede voorzorg dit soort activisten uit de maatschappij te verwijderen. Zoveel haat en afkeer jegens anderen en andersdenkenden zie je zelden in een artikel samengevat. Zoals Jagertje laat zien is de man ook nog een fantast , feitenverdraaier en leugenaar, en dat is betaald in dienst geweest van de overheid! Een blamage voor alle andere, wel waarde en dienst toevoegende overheidsdienaren.
  Wel een heel erg reeel visite kaartje van de menssoort die onderdak vindt bij de anti alles en alleen voor ons zelf club die Fauna bescherming heet.

Of registreer je om te kunnen reageren.