Home

Achtergrond 11 reacties

Huizinga vindt zuiveringsmoerassen veelbelovend

Het inrichten van landbouwgrond als zuiveringsmoeras lijkt een effectieve maatregel om de belasting van water met fosfaat en nitraat te verminderen.

Het is een van de manieren om meer doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Dat zei staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (waterstaat) gisteravond in een debat met de Kamer over de KRW. "Het ziet er veelbelovend uit", aldus de staatssecretaris. Het riet van de zuiveringsmoerassen kan volgens haar worden gebruikt als biomassa voor energie.

Ze sluit hiermee aan bij suggesties van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat suggereerde onlangs om 140.000 hectare in te richten als zuiveringsmoeras. Dat zou de agrarische sector jaarlijks 600 miljoen euro kosten.

Huizinga noemde ook andere maatregelen in de landbouw perspectiefrijk, zoals het werken met een flexibele grondwaterstand en precisiebemesting.

Voor dergelijke 'extra' maatregelen heeft het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar. De projecten die het meest bijdragen maken de meeste kans. Naar verwachting wordt de subsidieregeling nog voor de zomer opengesteld.

Op basis van de huidige plannen van waterschappen en andere overheden haalt Nederland 40 tot 60 procent van de waterdoelen in 2027, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend. Volgens Huizinga kan dat omhoog naar 70 tot 80 procent. De landbouw is een belangrijke, maar niet de enige sector om de doelen van de KRW dichterbij te brengen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  voedselschaarste is blijkbaar al weer achter de rug

 • no-profile-image

  Red Dear

  Leven we in de 21e eeuw of in de 1e?
  Terug naar school mw Huizinga, leren rekenen en analyseren.
  Wordt wakker... land verdwijnt, de mug komt en snel in een mutatie die ernstige ziekten over ons land zal gaan brengen.
  Ik zal NOOIT meer CU stemmen. Dat ik mijn stem jaren aan deze rare mensen gegeven heb.....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik vraag me af of dit te rijmen valt met KKM. Als blijkt dat je de garantie omtrent veevoeder niet kan geven (en dat kan dus gewoonweg niet), dan mag je geen melk meer leveren. Ketenaansprakelijkheid? Laat me niet lachen en veel succes bij een eventuele rechtsgang tegen de overheid.
  Tineke Huizinga offert willens en wetens de landbouw op voor de vervuiling van de burgermaatschappij te verdoezelen.
  Gerda Verburg, op de barricaden hiervoor.

 • no-profile-image

  Lot

  Ik mag hopen dat mevrouw Huizinga weet waarover ze spreekt. Ik ben bang dat ze niet overziet wat 140.000 ha zuiveringsmoeras inhoudt voor de sector en de leefomgeving van mensen. Het moeras kost de sector een slordige 600 miljoen. De overheid wil 75 miljoen bijdragen. Daar gaan we weer.

 • no-profile-image

  Niels

  Die 600 miljoen is natuurlijk een schijntje in vergelijking met de werkelijke kosten, de impact op de grondmarkt lijkt me ook gigantisch met als gevolg hogere financieringslasten voor de landbouw!

 • no-profile-image

  sloeber

  Die kaderrichtlijn is weer zo'n mooi stukje Europese regelgeving. Het wordt je gewoon door de strot geduwd "want het moet van Brussel". Wanneer worden we eens wakker en schaffen die dictatuur in Brussel af. Het enige wat ze daar kunnen is alles kapot maken(o nee dat is geen waar, ze kunnen wel moerassen aanleggen)

 • no-profile-image

  melkboer

  Tuurlijk, flexibele grondwaterstand. Dan kan de overheid en industrie, afhankelijk van de geloosde vervuiling, de rommel verdunnen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Goedkope en doorzichte truc.
  Tineke Huizinga haalt voor minister Cramer van milieu de kastanjes uit het politieke vuur.

 • no-profile-image

  Herman Galjaard

  Waarschijnlijk is het heel wat beter om van Den Haag een moeras te maken.
  Schimmig, nevelig en verraderlijk is het daar al.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Nu met de voedselschaarste landbouwgrond naar natuur taboe wordt.
  Zelfs misdadig volgens sommige sprekers.
  Dan bedenk je als politiek weer een andere noemer.Denk dat dit zuiveren van deze moerassen altijd al verplicht door de boeresloten is gedaan.Als dat slijterkoeien gaf of niet het water
  was altijd drinkwater volgens de normen.Net als de verplicht bagger dumping op landbouwgrond.Duidelijk mag zijn dat voor wat hoort wat.Schone boerensloten voor vuile moerassen. Niks nieuws want al jaren onder het mom van natuur zijn dit de bezink putjes de samenleving.
  Dus boeren met blauwe diensten de eens ondergelopen akker is vaak het einde van een gezonde veestapel.(gezon demelk) Als het tegen het gevoel van boeren in gaat moet ook de politiek haar gezonde boerenverstand gebruiken om serieus te willen investeren in aparte te opvang en afvoer.

 • no-profile-image

  melkboer

  Wat een kromme redenering. Als je enerzijds stelt dat de landbouw zou vervuilen hoe kun je dan van de andere kant beweren dat diezelfde boerensloten (die lozen op o.a. de maas en andere watergangen) zorgen voor zuivering.
  En dan nog eentje; Nederland is het meest waterrijke land in de EU, hoe lossen andere landen de vervuiling dan op, we hebben toch europees beleid met europees bemestingsbeleid?
  Vervuiling uit het verleden? Dan moet deze overheid ophouden met peilverhogingen. Onderzoeksrapporten geven duidelijk aan dat door peilverhoging mineralen versneld vrijkomen. Leuk van deze overheid, eerst stellen dat peilverhoging noodzakelijk is voor verdroging (lees; ontwikkeling van andere plantjes) noodzakelijk is, om vervolgens de landbouw af te rekenen op vervuiling van mineralen in het oppervlaktewater.
  Het begint er toch sterk op te lijken dat men van Nederland een recreatief landje wil maken en alles uit de kast trekt om de landbouw te verdrijven ten faveure van het toerisme.

 • no-profile-image

  gj

  Dat moeras kan mooi rondom Den Haag worden aangelegd.
  ea7dbb

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.