Home

Achtergrond 220 x bekeken 1 reactie

Grondclaims evenwichtiger afwegen

In de afweging over het omzetten van landbouwgronden in natuur, moeten Landbouw Effect Rapportages worden gemaakt, vindt Tammo Beishuizen. In zijn reactie op PvdA’er Harm Evert Waalkens komt hij met meer voorstellen.

Tammo Beishuizen, heeft als bestuurder bij LTO Nederland ruimtelijke ordening in zijn portefeuille.

Het is mijn stellige overtuiging dat Nederland veel zuiniger moet omspringen met kostbare landbouwgrond. Het is het echter het goed recht van Harm Evert Waalkens om LTO en NAJK de maat te nemen over die oproep. Wel komt de opinie van Waalkens in het Agrarisch Dagblad als mosterd na de maaltijd, de discussie is al verder.

Als Waalkens de hoorzitting had gevolgd die zijn eigen Tweede Kamer over het onderwerp organiseerde, had hij zich die moeite van het artikel kunnen besparen. De punten waarop Waalkens LTO aanspreekt zijn niet door LTO ingebracht bij de Tweede Kamer. LTO zat namelijk niet te wachten op vertragende, politiek correcte spelletjes van welles–nietes. LTO kwam naar de Kamer met concrete voorstellen. LTO heeft aangegeven bereid te zijn daarbij samen met anderen te zoeken naar werkbare oplossingen. Opvallend is dat juist PvdA-kamerlid Lutz Jacobi daartoe opriep tijdens de hoorzitting. De aanval van haar collega Waalkens in de krant wekt dan ook verbazing.

LTO stelt onder meer terughoudendheid bij nieuwe grondclaims voor. Rijk, provincies en gemeenten moeten minder toeschietelijk zijn bij claims voor natuur en projectontwikkeling. Dat kan door planologische afspraken. Het helpt ook als standaard een Landbouw Effect Rapportage wordt gemaakt. Verder dienen de voorgestelde begrenzingen van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ook heel kritisch te worden beoordeeld op hun economische consequenties. Meer flexibiliteit bij die begrenzing is nodig om gelijktijdig meerdere doelstellingen te verwezenlijken.

Natuurcompensatie niet via nieuwe hectares toepassen is ook wat we voorstellen. Natuurcompensatie voor bouwactiviteiten moet niet langer via extra hectares nieuwe natuur plaatsvinden. Het geld voor de compensatie kan beter worden ingezet voor investeringen in de kwaliteit van natuur- en landschap en het realiseren van de EHS, waarvoor nu de middelen ontbreken.

Waterclaims moeten meetellen voor EHS. Waterclaims worden vaak gekoppeld aan extra natuurontwikkeling. Deze nieuwe natuur moeten met de begrensde EHS worden verrekend. Dus niet extra bovenop, maar in plaats van de bestaande EHS-aanwijzingen. (Nieuwe) natuur beïnvloedt op dit moment ook veel hectares landbouw die buiten de begrenzing van het gebied liggen. De buffering van die natuurgebieden moet plaatsvinden binnen de begrenzing van die gebieden, vindt LTO.

Verder willen we meer gebruik van agrarisch natuurbeheer. Het automatisme van aankoop voor en beheer door terreinbeherende organisaties moet een keer ophouden.

Het is een verkeerde ontwikkeling als met onnodige grondclaims de Nederlandse agrarische sector wordt verzwakt. De sector kan namelijk goed inspelen op een dringende behoefte aan voedselproductie en hoogwaardige kennis en ondernemerschap. Ook heeft de landbouw volop mogelijkheden om te voorzien in maatschappelijke behoeften van verbinding tussen stad en platteland, recreatie, landschap, biodiversiteit en natuur.

De Oeso geeft aan dat er in Nederland genoeg mogelijkheden bestaan voor een combinatie van landgebruik. LTO gaat graag het gesprek aan over deze uitgangspunten. Wij kiezen daarbij liever voor win-win dan welles-nietes.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  jjmoes

  Heel de wereld schreeuwt om eten:
  dat hoeft de Pvd A dus niet te weten.
  Waalkens is een koekoeksjong in het rooie nest,
  lost niet eens de problemen op voor de mest
  en ik heb hem nog wel voor intelligent versleten.

Of registreer je om te kunnen reageren.