Home

Achtergrond

Glastuinbouw legt in convenant CO2-reductie vast

De glastuinbouw moet in 2020 een emissiereductie van 3,3 Mton CO2 hebben gehaald ten opzichte van 1990. Dat is een vermindering van 48 procent.

Dat is de harde doelstelling die de glastuinbouwsector gisteren heeft afgesproken met de overheid in het convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'.

Van deze doelstelling van 48 procent is inmiddels 24 procent gerealiseerd vooral door de groei van het aantal wkk’s. De verwachting is dat de vermindering van 3,3 Mton gehaald zal moeten worden uit 2,3 Mton door de inzet van wkk’s en 1 Mton door andere verduurzamingssporen zoals de semi-gesloten kas, aardwarmte en clustering.

Verder zijn in het convenant twee inspanningsverplichtingen afgesproken. De ene is een verbetering van de energie-efficiency van twee procent per jaar en een ander streven is dat er in 2020 twintig procent duurzame energie wordt gebruikt. Nu ligt dat laatste op nog geen 1 procent.

Door het convenant af te sluiten kan de glastuinbouw voor deze kabinetsperiode putten uit een pot van 250 miljoen euro. Dat geld zal middels subsidieregelingen voornamelijk ingezet worden om de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele energie. Ook heeft de glastuinbouwsector door het convenant te sluiten van LNV en Vrom de toezegging gekregen dat zij zich zullen inspannen om ook na 2010 een lage Reguliere Energiebelasting (REB) te houden.

"De belastingdruk van de glastuinbouw mag niet hoger zijn dan die voor de andere energie-intensieve sectoren", aldus Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland. Ook probeert de overheid de toegang tot de elektriciteitsnetten te verbeteren. Verder werkt ze aan een risicofonds dat ingezet kan worden voor misboring bij aardwarmte.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.