Home

Achtergrond

Gesprekken over herstructurering Bommelerwaard

De provincie Gelderland start gesprekken met gemeentes, waterschappen, telers en belangengroepen over herstructureringen van tuinbouw in de bommelerwaard.

Gisteren ondertekenden Gelderland, gemeentes en waterschap een intentie-overeenkomst. "Nu moeten we doorpakken", zegt een woordvoerder. "Er moet nu een bestuursakkoord komen of en waar er ruimte komt voor glastuinbouw." Dat akkoord wordt mogelijk al in oktober gepresenteerd.

LTO Glaskracht is blij met de ondertekening van het intentieakkoord, maar noemt de voortgang traag. Gesprekken met de belangengroepering Kas en Landschap waren nutteloos zonder inbreng van overheden. Over concrete plannen is nog helemaal niet gesproken met de provincie. Het ontbreekt aan een duidelijke trekker in het traject, vindt Glaskracht.

Volgens de woordvoerder van de provincie wordt nu eerst een projectleider aangesteld. Die moet procedures bespreken met telers en belanghebbenden, bijvoorbeeld over meting van ruimtebehoefte bij telers.

Of registreer je om te kunnen reageren.