Home

Achtergrond

Geld gaat van WKK naar zonne-energie en biogas

De minister van Economische Zaken hevelt het budget voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) over naar zonneboilers en andere toepassingen in de SDE-regeling. Bij de huidige energieprijzen zijn WKK-centrales zonder subsidie al rendabel. De vrijgevallen gelden wil ze nu anders inzetten. Minister Maria van der Hoeven informeerde de kamer hierover met een brief op 24 juni 2008.

Op 28 mei 2008 liet de minister de Kamer al weten geen subsidie meer te verstrekken voor WKK vanwege de gunstige marktomstandigheden daarvoor en dat het geld doelmatiger elders in het werkprogramma Schoon en Zuinig ingezet kan worden. Voor 2008 gaat het om €4 miljoen en voor de jaren 2009 t/m 2011 om telkens €8 miljoen, in totaal dus €28 miljoen.

Zonnecellen
Meer specifiek kiest de minister voor stimulering van zonneboilers met het budget van 2008. Hiermee kunnen 6000 woningen extra zonneboilers krijgen. Het daarna nog resterende bedrag van €24 miljoen wordt dan ingezet in het kader van de SDE (Stimulering duurzame energie). Daarbij is €14 miljoen voor een intensivering voor Zon-PV (zonnecellen) en €10 miljoen voor een intensivering voor biogas.

Zonnecellen
Op dit moment heeft SenterNovem voor 18 MW aan aanvragen ontvangen voor Zon-PV, terwijl er inclusief de ophoging vanwege de motie Samsom/Atsma (kamerstuk 31.239 nr. 16) voor 15 MW budget beschikbaar is. Gelet op het belang van een goede start bij Zon-PV kiest de minister ervoor om het budget voor deze optie in 2008 nog verder op te hogen, zodat er meer ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het gaat dan om 3 MW extra en daarmee is een aanvullend budget van €14 miljoen gemoeid. Een verdere ophoging van het budget in 2008 voor zonnecellen is hierna niet meer aan de orde is.

Biogas
In de brief van 23 mei aan de Kamer naar aanleiding van de motie Samsom/Atsma stelde minister Van der Hoeven al budget beschikbaar voor in totaal 4 MW nieuwe categorie biogas op basis van GFT-vergisting en co-vergisting. Ze schat dat vergunningen (worden) verstrekt voor ongeveer 12 MW aan projecten. Omdat biogas een nieuwe optie is, waarmee nog relatief weinig ervaring is opgedaan, wil de minister de resterende €10 miljoen uit de WKK-vrijval hiervoor in te zetten. In 2008 kan daarmee 2 MW extra worden gehonoreerd bovenop de eerder genoemde 4 MW.

Jaar van betaling
Voorgaande suggereert dat het ministerie de vrijgevallen gelden uit de jaren 2009 t/m 2011 al in 2008 wil aanwenden. Deze gelden waren al bedoeld voor toekenningen uit 2008, maar uitbetaling volgt in de latere jaren. Alleen het bedrag van €4 miljoen voor zonneboilers komt als eenmalige betaling in 2008 al bij de begunstigden terecht.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘WKK’

Meer informatie Ministerie van EZ, Kamerstuk 25 juni 2008: Besteding vrijvallende middelen WKK

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.