Home

Achtergrond 598 x bekeken 5 reacties

Fosfaatuitstoot landbouw onzeker

Er is grote onduidelijkheid rond de extra opgave voor de landbouw om te voldoen aan eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dat schrijft staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa van Waterstaat aan de Kamer. In een schriftelijke reactie op de kosten-batenanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, erkent Huizinga dat de fosfaatuitstoot door de landbouw een belangrijk knelpunt is.

”De inschatting met betrekking tot de resterende opgave wordt evenwel omgeven door onzekerheden”, schrijft ze. Zo is onzeker of het beeld van de huidige toestand van regionale wateren wel juist en compleet is.

Ook het effect van maatregelen op de waterkwaliteit is onduidelijk. Gesuggereerd is onder meer dat er zuiveringsmoerassen zouden moeten worden aangelegd. Daarvoor zou landbouwareaal moeten worden ingeleverd.

Voorts is onzeker, schrijft Huizinga, wat de relatie is tussen de fosfaat- en nitraatgehalten en de waterkwaliteit. Die onzekerheid betreft de gebruikte modellen om die relatie te bepalen.

De regio’s, waar maatregelen moeten worden genomen, zijn positiever dan het planbureau over de effecten van de eigen maatregelen en het mestbeleid. Over het mestbeleid na 2009 moet nog worden onderhandeld met Brussel.

Huizinga erkent verder dat enkele doelen in 2027 niet worden gehaald, en dat deze moeten worden verlaagd. De extra kosten voor regionale wateren schat ze in op 1,9 miljard euro. De waterschapslasten zouden daardoor jaarlijks met 0,7 procent stijgen. Het aandeel van de landbouw daarin is klein. De Kamer spreekt later deze maand over de KRW.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harm

  Kben geen LTO sympathist maar ik hoor anders ook niks van de vakbonden, kvind het soms gewoon kinderachtig dat de lto altijd schuld krijgt als er iets verkeerd gaat. (hoewel dat vaak wel terecht is maar de vakbonden maken ook fouten)

 • no-profile-image

  gert

  waarom staat hierin weer niets over de effecten van riooloverstorten

 • no-profile-image

  Paul

  ja ja, wij hebben het weer gedaan.
  Het zal weer eens niet zo zijn. :-(

 • no-profile-image

  karin van Els

  Bekend is dat de overheid zeer grote achterstand heeft wat betreft haar riolering. Daar ligt de grootste oorzaak. Maar ja wat is er handiger dan het op het bord van agrarisch NL te leggen: je wint er stemmen mee van het overgrote deel van de stedelijke bevolking en de boeren komen toch niet in het geweer TEGEN LTO. ZOU LTO DEZE REACTIES EIGENLIJK WEL LEZEN??????????????

 • no-profile-image

  mitie

  en de fosfaat in de 6000 Ha oostvaarders plassen en de mestoverschot van al die ganzen ;;zwanen;;zwijnen enz;;herten;;

  waarom moeten de bijdrage van waterschappen omhoog;;die moeten juist met 20%en kunnen omlaag om hun absurte idee-en van waterbeheersing en poelen maken te stoppen alleen maar gunstig voor leefklimaat van de KNUT en TEEK die ziektes veroorzaken;;swinters te hoog waterpeil om een overstroming te maken om hun idee-en kracht bij te zetten zo denk ik

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.