Home

Achtergrond

Forse toename vrouwelijke honderdplussers

Nederland telde op 1 januari 1.486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag gemeld.

In een jaar zijn er 91 eeuwlingen bijgekomen. De forse toename bestond volledig uit vrouwen. Onder de honderdplussers zijn slechts 193 mannen.

Het CBS verwacht dat de toename van het aantal honderdplussers ook in de komende jaren vooral uit vrouwen zal bestaan. Het verschil in de trends bij mannen en vrouwen hangt samen met de aantallen negentigers.

Het aantal mannen in die categorie stagneert doordat het sterfterisico van mannen tussen eind jaren zestig en begin jaren tachtig hoog was. Toen stierven relatief veel mannen aan longkanker (rookgedrag) en in het verkeer.
Dat ,,manlijk gedrag'' werkt nog steeds door in de statistieken; de sekseverhouding wordt steeds schever. Momenteel is nog maar een op de acht honderdplussers een man. In 1980 telde Nederland 400 honderdplussers, toen was de verhouding vier mannen tegen zes vrouwen.

Enige tientallen jaren geleden behoorde Nederland binnen Europa tot de koplopers wat betreft het aandeel honderdplussers in de bevolking. In enkele Zuid-Europese landen en in Zweden is zowel de levensverwachting als het aantal honderdplussers sterker toegenomen dan in Nederland.

Zo scoren Griekenland, Italië, Groot-Brittannië, Zweden, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, België, Spanje en IJsland hoger dan Nederland. Van de Eurostatlanden houdt Nederland Tsjechië, Polen, Portugal en Finland achter zich. Griekenland noteert dan 200 eeuwlingen per 1 miljoen inwoners; Nederland blijft steken op negentig. Het CBS tekent daarbij aan dat de cijfers voor enkele landen vermoedelijk minder betrouwbaar zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.