Home

Achtergrond

Fors meer vermoedens van kindermishandeling

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Nederland (AMK) is vorig jaar ruim 50.000 keer benaderd met een vermoeden van kindermishandeling.

Dat is 20 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers over de adviezen en meldingen over kindermishandeling van de MOgroep Jeugdzorg. Sinds 2004 is het totale aantal zogeheten eerste contacten met 48 procent toegenomen.

Ongeveer een derde van de eerste contacten leidde tot een daadwerkelijke aanmelding voor een onderzoek door het AMK: 16.932, een toename met ruim 3.000 (22 procent) ten opzichte van 2006. Uit dat onderzoek kan blijken dat er geen sprake is van kindermishandeling, maar dat de zorgen over het kind een andere achtergrond hebben.

Soms is de mishandeling van een kind niet bevestigd, maar is het tegendeel evenmin aangetoond, omdat het AMK niet genoeg informatie heeft kunnen achterhalen. Blijkt het daadwerkelijk om kindermishandeling te gaan, dan moet het AMK zorgen voor hulpverlening. Over dat aantal had de organisatie maandag geen cijfers beschikbaar.

MOgroep Jeugdzorg is de brancheorganisatie voor vijftien Bureaus Jeugdzorg, drie landelijk werkende (gezins)voogdij-instellingen, 52 zorgaanbieders en zeven justitiële jeugdinrichtingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.