Home

Achtergrond

Formele Belastingwet gaat op de schop

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is niet meer toegesneden op de eisen van deze tijd en wordt daarom herzien. Dit schrijft staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De AWR bevat de formele regelgeving voor onder meer de belastingheffing, de belastingcontrole en fiscale boetes.

Aangezien dit formeelrechtelijk stuk wetgeving iedereen raakt, zal eerst nog een grondige inventarisatie plaatsvinden van wensen en behoeften vanuit de fiscale praktijk en de samenleving voordat de herziening in gang wordt gezet. De herziening dient meerdere doelen, waaronder: een vereenvoudiging van wetgeving, betere afstemming met eigentijdse werkprocessen (geautomatiseerd en digitaal) en de wens vanuit de samenleving om efficiënt en doelgericht met de Belastingdienst te kunnen communiceren over individuele fiscale belangen. De staatssecretaris streeft naar een belastingdienst die open is, meedenkt en duidelijkheid biedt als dat wordt gevraagd en die het geautomatiseerde proces adequaat uitvoert.

Een van de belangrijkste wijzigingen die naar verwachting op stapel staan is dat de zogenoemde aanslagbelastingen, zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting getransformeerd worden in zogenoemde aangiftebelastingen, zoals de omzetbelasting. De discussie omtrent het ‘nieuwe feit’ waardoor in de praktijk veel navorderingen illusoir blijken te zijn, gaat dan tot het verleden behoren. De staatssecretaris geeft aan dat meer informatie volgt zodra meer duidelijkheid bestaat over de contouren van de herziening. De voorgestelde wijzigingen hebben grote gevolgen voor de fiscale (advies)praktijk.

Bron: Ministerie van Financiën, 11-4-2008, nr. DV 2008-00326 M

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Meer informatie Ministerie van Financiën, 11 april 2008: Vereenvoudiging van de wetgeving (nr. DV 2008-00326 M)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.