Home

Achtergrond

'Erwinia voor groot deel mechanisatiekwaal'

Het verwijderen van rotte knollen tijdens het rooien beperkt erwiniabesmettingen in pootaardappelen.

Ook het vermijden van condensvorming tijdens de bewaring heeft een positief effect. "Erwinia is voor een groot deel een mechanisatiekwaal", zegt Jaap Haak, hoofd van de buitendienst van de keuringsdienst NAK. Haak presenteerde vandaag op de erwiniadag van de NAK in Tollebeek de resultaten van een enquête onder pootgoedtelers. "In de enquête hebben we nagegaan welke maatregelen telers nemen die de laatste drie jaar geen verlagingen hebben gehad vanwege erwinia", verklaart het hoofd van de buitendienst van de keuringsdienst.

Nederland telt ongeveer 700 telers van stammenpootgoed, zegt Haak. "Ongeveer 200 daarvan hadden in 2005, 2006 en 2007 geen verlagingen gehad vanwege erwinia. Er hebben 46 telers aan de enquête meegedaan die pootgoed uitleveren aan derden." Deze telers hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken in de bedrijfsvoering, blijkt uit de enquête. Haak: "Een belangrijke overeenkomst is dat 70 procent van de telers de rotte knollen er uithaalt tijdens het rooien. Dat voorkomt versmering verderop in de inschuurlijn. De telers poten zo vroeg mogelijk in het voorjaar. Tachtig procent van de telers bemest minder met stikstof dan het advies aangeeft. Ze streven naar een schraal gewas dat vroeg afrijpt. Ook drogen ze de aardappelen na de oogst zo snel mogelijk en voorkomen ze condensvorming op de aardappelen."

Haak hoopt dat pootaardappeltelers aan de slag gaan met de bevindingen uit de enquête. "Er komen steeds meer klachten over erwiniabesmettingen in stammenpootgoed. De enquête geeft aan dat een effectieve beheersing van erwinia niet draait om één specifieke maatregel, maar om een samenspel van meerdere factoren."

Of registreer je om te kunnen reageren.