Home

Achtergrond 305 x bekeken 2 reacties

Energieconvenant goed voor landbouw

Landbouw wordt belangrijke energiesector na tekenen van afspraken met regering. De komen jaren gaat fors geïnvesteerd worden in bio-energie.

LTO hield het spannend tot het laatst, maar het convenant Schone en zuinige agrosectoren is deze week getekend. Het is een bestuursovereenkomst tussen vier bewindslieden van het kabinet en agrarische organisaties, waaronder LTO. Door de ondertekening gaan ondernemers de verplichting aan om met vergisting van mest en reststromen uit de voedingsindustrie, verbranding van snoei- en resthout, kaswarmte, windmolens en zonnepanelen over 12 jaar energie te produceren voor 2,5 miljoen woningen. Daarnaast moeten ze ook energie besparen, namelijk 2 procent dat jaar. En in 2020 moeten ze ook 30 procent minder broeikasgas produceren.

400 installaties over 12 jaar

Je kunt denken: waar begin je aan, waarom doe je mee aan zo’n overeenkomst? Want er wordt nogal wat gevraagd van agrarische ondernemers. Maar het spreekt wel tot mijn verbeelding. Agrarisch Nederland betreedt definitief de energiesector met het tekenen van dit document. De investeringen in biogas zitten nu een beetje in de sukkelfase, maar die zal gauw voorbij zijn als je ziet dat er over 12 jaar 400 installaties moeten staan, samen goed voor 1.500 miljoen kuub biogas. Behalve dat deze set afspraken verplichtingen oplegt aan agrarische ondernemers, staan daar ook verplichtingen van de overheid tegenover. Die gaat deze initiatieven steunen met geld (een betere stimuleringsregeling SDE), onderzoek, snellere afgifte van vergunningen en een Europese kunstmesterkenning van digestaat, het minerale restproduct van vergisting.

Goed voor imago

Prachtig toch dat deze energie-ambitie het werkterrein, de productiviteit en het maatschappelijk belang van de agrarische sector sterk verbreedt. Ook goed voor het imago. Ik hoor het passerende burgers al zeggen: “Daar lopen de koeien die onze melk leveren en ook nog ons huis verwarmen.” Voor de landbouwsectoren liggen daar de grote kansen. Het is ook een heilig moeten: de energiekosten grijpen de agrarische ondernemer naar de keel.
Gek genoeg is dit energieke offensief niet terug te vinden in de naam van het convenant. De naamgevers vallen terug op de Hollandse begrippen ‘schoon en zuinig’. Braver en saaier had niet gekund.

Ook afhakers

Er zijn ook organisaties die niet meedoen, of nóg niet. De vakbonden van melkvee-, varkens- en pluimveehouders haakten af. Ze klagen dat ze er laat zijn bijgehaald. Organisaties uit de veevoer en grondstoffenbranche kijken ook eerst nog de kat uit de boom. Begrijpelijk, een deel van de reststromen uit de voedingsindustrie gaat straks niet meer richting veevoer, maar wordt verwerkt tot duurzame energie. Een traditionele aanvoerstroom van grondstoffen valt stil. Ik denk dat dit wel meevalt. Met een grotere verwevenheid tussen energie- en voerproductie kun je de reststromen scheiden en geoptimaliseerd verwerken. Van de Wageningse professor Johan Sanders heb ik daar uitgewerkte blauwdrukken voor gezien. De technologie is er klaar voor.

Niet spijkerhard

Hoe spijkerhard is het convenant? Productschapsvoorzitter Theo Meijer klaagde onlangs al dat de overheid in dit convenant resultaatsverplichtingen ontloopt. Het was voor hem een van de redenen niet te tekenen namens de productschappen Akkerbouw en Diervoeder. Ook in de laatste en ondertekende versie valt op dat er erg vaak staat ‘streeft naar’, ‘zet zich in’, ‘spant zich in’. Dat geldt overigens niet alleen voor de toezeggingen van de overheid, maar ook voor die van het bedrijfsleven.
Dat maakt het convenant niet vrijblijvend. Het noemt veel afrekenbare cijfers en jaartallen. Ook de verplichte jaarplannen geven inzicht in de resultaten en nog te plegen inspanningen. Bovendien moet de regering in 2010 voor het eerst rapport uitbrengen aan de Tweede Kamer. Die zal uiterst kritisch reageren als er geen uitzicht is op resultaat in 2020.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  De overheid heeft tot nu toe alleen uitgeblonken in het niet na komen van toezeggingen:
  * groen gas uit co-vergisting valt uiteindelijk niet onder sde
  * netwerkbedrijven frustreren mogelijkheden van teruglevering van m.n biogas
  * bijdrage sde te laag voor rendabele co-vergisting.
  * ro wetgeving/milieuwetgeving voor vergisters is een ramp, is het nu wel of geen agrarische activiteit???
  * veel gemeentes doen er alles aan om de komst van vergisters tegen te houden
  * overheid wil de sector laten investeren maar schept zelf de randvoorwaarden niet.

  Kortom eerst is de landelijke en gemeentelijke overheid aan zet !!!!!!!

 • no-profile-image

  goede boer

  Grootste bedreiging voor opwekken bio-energie op agrarische bedrijven is, dat de prijzen voor landbouwproducten voor de voedselvoorziening naar verhouding verder naar beneden zullen gaan. Hoeveel agrarische bedrijven in Nederland zijn er die naast het landbouwbedrijf een bio-energieinstallatie hebben.? (Windmolen, biogas, WKK.) De inkomsten uit deze neventak dragen ook bij aan het gezinsinkomen van die agrarische bedrijven. En omdat deze bedrijven met bio-energie installatie het volledige gezinsinkomen niet meer uit de productie voor de voedselvoorziening hoeven te halen. Kunnen deze bedrijven hun landbouwproducten bestemd voor de voedselvoorziening voor een lagere prijs van de hand doen. Dit in tegenstelling tot agrarische bedrijven die geen bio-energieinstallatie hebben en hun gezinsinkomen "volledig"uit productie voor de voedselvoorziening moeten halen. Met bio-energie installaties op sommige agrarische bedrijven ontstaat er daardoor concurrentievervalsingen op de markt voor landbouwproducten bestemd voor de voedselvoorziening. De agrarische bedrijven mét bio-energieinstallatie nog wel een redelijk inkomen en de agrarische bedrijven zónder bio-energie op een houtje bijten? Met het energieconvenant voor bio-energie gaat er tevens fors geïnvesteerd worden in concurrentievervalsing tussen agrarische bedrijven. En daar zit niemand op te wachten. Wat mij betreft mogen de ondertekenaars van dit energieconvenant voor de landbouw hun huiswerk nog eens overdoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.