Home

Achtergrond 358 x bekeken 1 reactie

Eind aan groei aantal Poolse werknemers

Het aantal werknemers en kleine zelfstandigen uit Polen en andere Oost-Europese EU-lidstaten neemt niet verder toe.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vandaag bekendgemaakt. In april werkten naar schatting minimaal 100.000 Polen en andere Oost-Europeanen in Nederland. In november vorig jaar was dat getal hetzelfde. Eind maart werkten ten minste 75.256 werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten in loondienst in Nederland.

Volgens het kabinet zijn de werknemers hard nodig om het werk in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, bouw en transport gedaan te krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken stelt dat deze arbeidsmigranten Nederlandse werknemers niet of nauwelijks verdringen.
Het gaat om mensen uit de Oost-Europese landen die in 2004 lid werden van de Europese Unie (EU). Het aantal werknemers en kleine zelfstandigen uit Roemenië en Bulgarije, landen die zich in 2007 aansloten bij de EU, neemt wel iets toe, aldus Sociale Zaken.
In tegenstelling tot die uit de andere Oost-Europese lidstaten, moeten mensen uit Roemenië en Bulgarije op dit moment nog een werkvergunning hebben. Vorig jaar werden 3654 van deze vergunningen afgegeven, tegen 3005 in 2006.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Moestafa

  De uitzendbureaus Victory en World@Work uit Veendam maken zich schuldig aan tal van overtredingen van de cao en de wet op het inlenen van 25 Poolse uitzendkrachten. De Polen zijn werkzaam bij glastuinbouwbedrijf Aardse uit Sappemeer.

  Dat meldt het CNV op haar website. Zowel de uitzendbureaus als de inlener maken volgens de vakbond misbruik van het gebrek aan kennis van de Nederlandse arbeidswetgeving. Als klap op de vuurpijl heeft Aardse onlangs een Poolse uitzendkracht op straat gezet, waarvan het glastuinbouwbedrijf vermoedde dat die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de CNV Dienstenbond.

  Overtredingen cao en wetgeving
  Aardse, een orchideeënkweker die vooral levert aan Ikea, werkt op permanente basis met een groep Poolse uitzendkrachten. Bij nader onderzoek constateerde CNV Dienstenbond een groot aantal overtredingen van de cao en de wetgeving rondom het inlenen van deze uitzendkrachten.
  - Voor een aantal Poolse uitzendkrachten is van rechtswege een vast contract ontstaan terwijl de uitzendbureaus Victory en Wold@Work dat recht proberen te ontnemen door de werknemers van het ene naar het andere uitzendbureau over te plaatsen.
  - Er is niet voldaan aan de verplichting het loon door te betalen bij uitzendkrachten die al langer dan 78 weken werkzaam zijn. In strijd met de Wet krijgen zij alleen de gewerkte uren betaald.
  - Er wordt te weinig loon betaald.
  - Er is waarschijnlijk langdurig geen pensioenpremie afgedragen.
  - Een aantal reserveringen (circa 10% van het loon) zijn niet betaald.

  Poolse werknemers “erg bang”
  De CNV Dienstenbond zegt geen zinnig gesprek met de uitzendbureaus te kunnen voeren om de situatie te verbeteren. De bond meldt dat Aardse samen met de eigenaar van de uitzendbureaus de Poolse uitzendkracht die zij als aanstichter van de kwestie beschouwen buiten de deur heeft gezet. Het signaal aan de Poolse werknemers is dat wie voor zijn rechten opkomt er uit wordt gezet. “De rest is nu erg bang”, zegt bestuurder Siegbert van der Velde. ‘’Aardse en de eigenaar van de uitzendbureaus verschuilen zich achter elkaar als het er om gaat wie de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.'’

  Uitzendbureaus en inlener aansprakelijk
  De bond legt zich er niet bij neer. “Mevrouw - de uitzendkracht - heeft recht op doorbetaling van loon en dat zullen we ook vorderen. Daarnaast zullen we de zaak neerleggen bij de SNCU (controleorgaan voor de uitzendbranche). Op grond van de cao zijn zowel de uitzendbureaus als de inlener aansprakelijk voor de vorderingen. Beide zullen op termijn heel veel nadeel ondervinden van hun handelwijze”, aldus Van der Velde.

  Met woord én daad malafide uitzendbureaus weren
  Onlangs beloofde minister Donner zijn Poolse ambtgenoot namens de regering beter toezicht op de arbeidsomstandigheden van Poolse werknemers. Een gelijksoortige toezegging kwam ook van LTO Nederland en de werkgeversorganisaties in de uitzendbranche. CNV verlangt dat “nu de daad eens bij het woord wordt gevoegd” en serieus wordt geprobeerd deze malafide uitzendondernemers van de markt te weren.

Of registreer je om te kunnen reageren.