Home

Achtergrond 268 x bekeken

EU-akkoord over gewasbeschermingsmiddelen

Nederland moet de toelating van middelen met een normaal of laag risico van landen in dezelfde klimaatzone overnemen, tenzij landspecifieke redenen hiertegen zijn. De Europese Raad van Landbouwministers werd het eens over een verordening over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zo meldt minister Verburg van LNV op 23 juni 2008.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is blij met de verordening, want dit akkoord harmoniseert regels in de Europese Unie en dringt administratieve lasten terug. Ook biedt het pakket maatregelen een goed evenwicht tussen het verlagen van risico's voor mens, dier en milieu, en de beschikbaarheid van geschikte middelen tegen ziektes, schimmels en plagen. Alleen het Europese Parlement moet nog een oordeel geven over de verordening over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De Europese Commissie gaat over de goedkeuring van de zogenoemde werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor worden in de verordening criteria vastgelegd voor het beoordelen van de veiligheid van de toepassing van bestrijdingsmiddelen en andere stoffen. De gewasbeschermingsmiddelen worden verdeeld in vier klassen: basisstoffen, laagrisico-stoffen, normale stoffen en substitutiestoffen. Substitutiestoffen zijn stoffen die op termijn vervangen moeten worden door stoffen die minder gevaar vormen voor mens, dier en milieu.

De lidstaten van de Europese Unie gaan over toelating van gewasbeschermingsmiddelen in hun land. Elk gewasbeschermingsmiddel bevat een of meer werkzame stof(fen). Nieuw in de verordening is de zonale toelating. Dat betekent dat de Europese Unie wordt verdeeld in drie klimaatzones. Nederland is ingedeeld in de centrale zone, die loopt van het Verenigd Koninkrijk tot en met Polen.

De lidstaten zelf blijven verantwoordelijk voor de nationale toelating van gewasbeschermingsmiddelen, maar voor middelen gebaseerd op stoffen met een laag en normaal risicoprofiel wordt een zonale toelating met verplichte wederzijdse erkenning geïntroduceerd. Dit houdt in dat Nederland een toelating van een ander land in dezelfde zone moet overnemen, tenzij er bezwaren zijn als gevolg van landspecifieke omstandigheden op het gebied van milieu en landbouw of als er gevaar dreigt voor mens, dier en milieu.

Meer informatie LNV: Minister Verburg: evenwichtig akkoord over gewasbeschermingsmiddelen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.