Home

Achtergrond 2 reacties

Diermeel is geen biobrandstof

Critici van biobrandstoffen zijn vaak wel positief over het verbranden van bijproducten, zoals diermeel. Dat is volgens Wouter van der Weijden en Emiel Elferink, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu, niet terecht.

Gebruik van biobrandstoffen draagt bij aan de stijging van voedselprijzen, gaat ten koste van natuur en helpt weinig tegen klimaatverandering. Dat geldt ook voor sommige bijproducten, zoals diermeel.

Diermeel is in principe een uitstekende veevoergrondstof, zolang het niet wordt gevoerd aan dezelfde diersoort. Maar in de jaren 80 werd in Engeland diermeel, gemaakt uit slachtafval van rundvee, verwerkt in rundveevoer. Gevolg: de BSE-crisis. Bijna tweehonderdduizend koeien kregen BSE, 175 consumenten overleden aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en het vertrouwen van de consument in rundvlees stortte in.

De EU reageerde in 1996 met een verbod om diermeel uit Engeland te gebruiken in veevoer. In 2000 werd dat verbod verbreed tot alle diermeel. De EU had kunnen volstaan met een verbod op gebruik van diermeel voor dezelfde diersoort, maar wilde elk risico uitsluiten en het vertrouwen in de vleessector herstellen.

Het verbod creëerde een nieuw probleem: 16 miljoen ton afval per jaar. Dat werd opgelost door diermeel om te zetten in biodiesel of te verbranden in elektriciteitscentrales voor de productie van groene stroom. Intussen moest de veevoerindustrie op zoek naar een vervangende eiwitbron. Die werd gevonden in sojameel.

Dat creëerde weer nieuwe problemen. Enorme hoeveelheden sojabonen werden uit Argentinië en Brazilië ingevoerd om te worden ’gekraakt’ in Europa. Dat ging ten koste van 10 miljoen hectare tropisch regenwoud en savanne. Daarbij kwam ook een enorme hoeveelheid in bomen en bodem opgeslagen CO2 vrij.

Voor de voedsel- en veevoerprijzen in de EU en Zuid-Amerika en voor het klimaat zou het dus gunstig zijn en voor de natuur zelfs zeer gunstig, om het diermeel weer te verwerken in veevoer voor andere diersoorten. Met DNA-diagnosetechnieken valt dat te controleren.
Er zijn wel drie obstakels:

1) De controle op veevoer is nog niet waterdicht. Nederland moet dat in eigen huis regelen en de EU vragen hetzelfde te doen in andere lidstaten. De Tweede Kamer heeft daar al voor gepleit.

2) In het Kyotoverdrag hebben landen zich verplicht om de emissies van broeikasgassen terug te dringen. Maar daarbij tellen indirecte reducties geboekt in andere landen niet mee. Nederland mag dus de emissiereducties die het behaalt door diermeel te benutten voor groene stroom op zijn conto schrijven, maar hoeft de extra emissies die optreden doordat meer regenwoud wordt gekapt niet mee te tellen. Het is van belang dat zulke perverse prikkels in het nieuwe klimaatverdrag worden weggenomen.

3) De EU verplicht de lidstaten tot een aandeel van 20 procent groene energie in 2020. Dat is prima, maar het diermeel zou niet mee moeten tellen als groene energie. Opruimen van deze drie obstakels kan forse winst opleveren voor voedsel- en voerprijzen, natuur en klimaat.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Weer een reken je rijk en tel je arm benadering.

 • no-profile-image

  Jan

  Goede middag,

  Met stijgende verbazing zit ik het artikel in de krant van zaterdag te lezen.
  Ik citeer: "Het verbod creëerde een nieuw probleem: 16 miljoen ton afval per jaar"
  Weten deze mensen wel wat zij schrijven. Dit is de hele mengvoerproductie van Nederland in een heel jaar. De totale jaarlijkse productie van diermeel in de EU is aanzienlijk minder.
  Ten tweede: "Dat ging ten koste van 10 miljoen hectare tropisch regenwoud en savanne". Weten de schrijvers wel wat de opbrengst van 1 ha soja in Brazilie is?
  Ik vraag me af hoeveel jaren erover heengaan alvorens het sojabonenareaal in Brazilie met 10miljoen ha groeit.
  Heren schrijvers.
  Doe a.u.b. eerst een grondige analyse alvorens er onzin geschreven wordt. Een goede bron voor info over de mengvoedergrondstoffen is de heer Arie van Dijk van Stigevo uit Giessen/Andel.

Of registreer je om te kunnen reageren.