Home

Achtergrond

Database residu groente moet risico's duidelijk maken

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft in samenwerking met het instituut voor voedselveiligheid RIKILT de residunormen van gewasbeschermingsmiddelen, die op 1 september 2008 in alle lidstaten van de EU ingaan, vergeleken.

Dit is een openbaar deel van de website Early Warning & Response System (EWRS) voor groente en fruit. Daarnaast is er een database waaraan handelaren en telers anoniem hun controlegegevens kunnen toevoegen. Zo’n collectief informatiesysteem moet duidelijk maken voor welke producten er risico’s zijn op overschrijding. Controlerende bedrijven kunnen zo beter de kwetsbare producten onderscheiden en de controles er op afstemmen. Ook de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kijkt met het gesloten systeem mee. Zijn er overschrijdingen, dan geeft de EWRS databank al in een vroeg stadium inzicht in de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid en de omvang van het probleem.

Op landelijk niveau draagt de stichting Food Compass zorg voor een onafhankelijke op risicoanalyse gebaseerde uitvoering van het residuonderzoek. Food Compass gebruikt de gegevens uit de databank om het jaarlijkse monitoringsprogramma samen te stellen.

Vanaf september zijn binnen de EU dezelfde residunormen voor groenten en fruit van kracht. Hierdoor vervallen de nationale normen van de lidstaten en is de regelgeving in alle EU-landen gelijk. Dit betekent duidelijkheid voor producenten, handel en consumenten. Via de website van het Early Warning & Response System (EWRS) kunnen belangstellenden de huidige (nationale) residunormen vergelijken met de nieuwe regelgeving die op 1 september ingaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.