Home

Achtergrond 205 x bekeken

DR honoreert demoprojecten energie en biologische landbouw

Dienst Regelingen kende subsidie toe aan drie van de zes ingediende aanvragen voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie voor in totaal €339.574. Bij de demonstratieprojecten voor de biologische landbouw zijn drie van de twaalf ingediende aanvragen voor de subsidie Demonstratieprojecten goedgekeurd met totaal €153.160 aan subsidie.

Demonstratieprojecten energie
De ondernemers van de drie gehonoreerde projecten richten zich hiermee op demonstratie van vernieuwingen in duurzame energie, energiebesparing, energie-efficiency of energiemanagement. De drie projecten die in aanmerking komen worden gepubliceerd op www.energiek2020.nu.

Het gaat specifiek om projecten in de glastuinbouw, bloembollen- of paddenstoelenteelt. Eind 2007 is hiervoor de subsidieregeling opengesteld, als onderdeel van de Regeling LNV-subsidies. De regeling past bij de ambities en de Meerjarenafspraken Energie (MJA-E) van de sector en de overheid om voor 2020 het gebruik van fossiele energie sterk te verminderen. Het geld is afkomstig van het ministerie van LNV, het Productschap Tuinbouw en de EU.

Demonstratieprojecten biologische landbouw
De ondernemers achter de drie goedgekeurde projecten werken daarmee aan de demonstratie van:

  • de biologische bedrijfsvoering of delen hiervan
  • de communicatie naar en verkoop aan de consument
  • - de productie, verwerking of verkoop van biologische producten met het oog op kostprijsverlaging of verbetering van de kwaliteit van het eindproduct
Eind 2007 is hiervoor de subsidie Demonstratieprojecten Biologische landbouwopengesteld, als onderdeel van de Regeling LNV-subsidies.

Met deze subsidie wil het ministerie van LNV de biologische landbouw en de consumptie van biologische producten in Nederland stimuleren. Daarnaast is het belangrijk de gehele landbouw duurzamer te maken en worden innovaties in de biologische en in de gangbare landbouw op deze manier uitgewisseld. Op de website www.biokennis.nl staan de goedgekeurde projecten vermeld. Er is weer een openstelling voor deze regeling van 1 september tot en met 15 oktober 2008.

Lees ook LNV-subsidies op een rij (3 augustus 2007)

Meer informatie Het LNV-Loket, 10 juni 2008: Drie aanvragen subsdie demonstratieprojecten energie gehonoreerd

Meer informatie Het LNV-Loket, 10 juni 2008: Drie aanvragen demonstratieprojecten biologische landbouw goedgekeurd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.