Home

Achtergrond 285 x bekeken 19 reacties

DDB verwacht melkprijs boven 40 euro

De Dutch Dairymen Board (DDB) dat de melkprijs de komende maanden weer boven 40 euro per 100 kilo uitkomt.

De voorschotmelkprijzen van de Nederlandse zuivelfabrieken liggen deze maand volgens de berekening van het Agrarisch Dagblad rond 30 euro per 100 kilo.

De prijsverhoging moet volgens DDB-voorzitter Sieta van Keimpema uit de hogere opbrengsten van kaas komen. De prijs voor foliekaas is in Duitsland gestegen met 65 cent gestegen naar € 3,30 per kilo. Volgens van Keimpema is deze stijging een gevolg van de acties van melkveehouders in Duitsland. De prijs voor foliekaas stijgt volgende week met 30 cent per kilo bij sommige kaasfabrieken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boerin

  Melkboer, vanwaar die agressieve houding tegen de DDB? Elke consument die ik heb gesproken over de acties begrijpt wel waarom boeren dit doen, buschauffeurs staken, transportsector voert actie tegen de dieselprijzen,de consument begrijpt dit wel, misschien zijn ze het er niet mee eens, maar ook niet iedereen is het eens met de staking in het streekvervoer midden in de examenperiode, maar toch is er begrip voor. Wat de consument niet begrijpt is waarom niet ALLE boeren actie voeren, en dat kan ik ook niet uitleggen. Leg mij nu eens uit, waarom wil je geen melkgeldverhoging, of ben jij de enigste boer in Nederland, waar de diesel nog 70 cent kost en de a-brok 14 cent , en de klauwbekapper nog komt voor 15 euro per uur? En als een van jouw kinderen het bedrijf overneemt en een ander kind wil beginnen met een bloemenwinkel, help je die dan ook starten met pakweg 250.000 euro? Waarschijnlijk sta je er net zo voor als de rest van ons, maar waarom ben je dan tegen acties voor inkomstenverhoging? Ik heb op deze site al vaker gevraagd aan boeren, als je melkgeldverhoging krijgt, accepteer je het dan of schenk je het aan een goed doel? Ik ben benieuwd naar je antwoord.

 • no-profile-image

  Klaas

  Kan me best indenken, dat de varkensboer uit Veghel wat fel reageerd. Het is alleen jammer, dat dit inkomen niet alleen uit het bedrijf is gehaald, maar ook mede door de vrouw van de boer elders is verdiend.
  Ik geloof, dat de varkensboeren het vertrouwen in een eerlijke marktwerking zo langzamerhand zelf ook beginnen te verliezen.
  Ik ben nog altijd van mening, dat marktwerking meer uit marktmacht bestaat. Er moet toch een systeem zijn om de marges in de sector eerlijker te verdelen, zodat de producent niet met een aalmoes wordt afgescheept.

 • no-profile-image

  jan doedel

  ik ben het met de rom chauffeur eens, die berichten van die ddb mevrouw dat slaat nergens op.. de kaas prijzen stijgen dus de melkprijs ook. alsjeblieft zeg. de kaas wordt het minst in de zomer geconsumeerd dus het minst afgenomen, heeft dus weinig invloed op de melkprijs. verder ben ik het wel met de ddb eens over hun doel, alleen die persberichten die zijn vaak zo geschreven alsof zij ales gedaan hebben.
  ik denk bij mijn eigen vaak. doe even lekker een stapje terug en ga niet naast je schoenen lopen met je onzorgvuldige informatie verstrekking. denk eerst goed na voor er weer wat gezegd wordt.

 • no-profile-image

  LTO boerin

  Boer uit Zeeland vindt, dat de melkveehouders 20 jaar zijn verwend. De literprijs voor melk was eind jaren tachtig van de vorige eeuw 80 cent en nu 32 eurocent, dat is pas echt verwennen te meer omdat voer,kunstmest en olie duurder zijn dan toen. Staar u niet blind op grote stallen en duur land, die zijn allemaal 100% gefinancieerd, het is nog afwachten hoe dit allemaal uit gaat pakken als de melk 25 eurocent kost.
  Maar het staat natuurlijk wel stoer, als je zegt dat je met zo'n prijs nog een goede boterham verdient.

 • no-profile-image

  melkboer

  Beste varkensboer uit veghel, allereerst merk ik op dat IK nergens om heb gevraagd, maar alleen ergens een mening over heb. Maar goed, dat even terzijde.
  Als de varkenshouders aan de supermarkten een vergoeding vragen voor het verdoofd castreren, en krijgen, zou ik echt niet weten waar de melkveehouder zich voor zou moeten schamen. Sowiezo is je hard maken voor een fatsoenlijk ondernemersinkomen niets om je voor te schamen.
  Begrip voor jullie sector heb ik volop, maar zulk soort reacties als die van jou maken dit jammer genoeg minder.
  Als jij het niet kunt verkroppen dat de melkveehouderij zich eindelijk gaat samenpakken en zich niet langer laat uitmelken, dan moet je toch echt eens serieus naar je eigen sector kijken, en niet afgegeven op een sector die niet langer met zich wil laten sollen en tegenwicht aan de afnemer probeert te geven.

 • no-profile-image

  Ad D

  Helemaal eens met Hans uit Geesteren en met Boer uit Zeeland.

  Melkveehouderij is geen economisch gezonde bezigheid in Nederland: bij de overname krijg je het quotum gratis en de grond voor de agrarische waarde anders is het niet te financieren en tientallen jaren betaalt de staat mee in de vorm van premies.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ad en Hans, jullie vergeten iets; als een van de weinige sectoren wordt de sanering door de melkveesector zelf betaald. Kun je me nog een sector noemen (ook buiten de landbouw) waar de overheid niet hoeft bij te springen als (onrendabale) bedrijven stoppen. Al is het maar het moeten verstrekken van een uitkering aan de werknemers of werkgever. En er zijn in de landbouw maar weinig BV's die je kunt laten ontploffen en vrolijk weer opneem beginnen. Ja, dat is ook ondernemen, groot doen, blaten over ondernemerschap en als het mis gaat anderen met de rekening laten zitten.
  En dat geleuter over de premie's; gooi ze er (wereldwijd) maar vlug van af. Het maakt voor de landbouwsector niet uit of de consument het produkt direct of indirect betaald. En dat gezeur over stallen en trekkers. Ga dit verhaaltje bij je bank, verzekeringsmaatschappij of coöperatie afsteken. Geef je ogen de kost en kijk eens waar zij in rijden en werken. Mag een melkveehouder dan geen fatsoenlijke werkplek hebben. Is ie pas een echte agrarisch ondernemer als de armoede je aan het tuinhek tegenkomt en als hij met 50 versleten is. Sjesus, wat zijn jullie kleinzerig en kortzichtig.

 • no-profile-image

  Boesje

  Beste RMO chauffeur. Het gaat helemaal niet om de oorzaak van de prijsstijging .....maar om de strijd voor een faire melkprijs.
  Het enige wat de DDB vraagt is een eerlijke verdeling van de waarde van de melk.
  Hoe meer deze prijs gaat fluctueren, hoe meer kans we lopen dat er geld uit de landbouw wegvloeit. In ruil voor marktwerking geven wij voedselzekerheid, kwaliteit en kwantiteit nu en in de toekomst. Als de wereldmarkt nu zijn werk zou doen, had jij waarschijnlijk geen werk meer!!!

 • no-profile-image

  Ard Eshuis

  Ben benieuwd welke boer hier tegen is? Boerin uit Twente verwoord het prima, zo is het nu eenmaal. En RMO-chauffeur: lekkere vent ben jij, jij eet van onze zuurverdiende centen en levert ook nog kritiek? Mooi is dat, ik gun jou tenminste wel een fatsoenlijke boterham en hoop voor jou dat jullie itt tot ons nog wel wat vrije tijd en geld overhouden voor leuke dingen...

 • no-profile-image

  melkboer

  Nou "boerin uit twente" ik ben niet tegen een melkprijsverhoging hoor alleen de manier waarop die bereikt moet worden daarmee verschil ik van mening met de DDB! Overigens de DDB-leden die ik gesproken heb die keurden ook het blokkeren van fabrieken af. Als jullie dan samen met de Duitsers de melk op willen trekken dan zijn jullie daar vrij in maar ik kan het gewoon niet. Natuurlijk kan ik ook wel één tank missen maar om een weekje de melk in de put te laten lopen. Dan vrees ik toch dat mijn relatiemanager van de bank eens komt praten. Die kostenstijgingen die jij allemaal opnoemt die ken ik als geen ander maar die heeft een varkenshouder ook. En boerin; wees eerlijk, ook jouw lopende rekening is het laatste half jaar hoog geweest?
  Zo niet? dan vrees ik dat je toch bij een andere melkfabriek zit(FF). Toch wel, nou ik heb eventjes gekeken maar ook in jouw district is of komt een plaatsje vrij in het bestuur. Daar kun je invloed uitoefenen op het beleid en dat is zinvoller als hier klagen op dit forum.

  Dan de opmerking dat iedere consument begrip op kon brengen voor de melkacties voor een hogere melkprijs. Dan heb ik toch gelijk dat je de volgende keer voor de poorten van de supermarkten moet staan?

 • no-profile-image

  hans

  De melkveehouders zijn enorm verwend!!!!
  Overal heeft een sanering plaats gevonden, alleen in de melkveehouderij kon je riant stoppen, dankzij het gratis verkregen melkquotum.
  In een klap is je bedrijf een vermogen waard. Samen met de grond eigenlijk niet meer over te nemen zonder je broers of zusters tekort te doen.
  Wanneer je de rente van het quotum en de grond meeteld draiien al die bedrijven in de min.
  Overal zie je de nieuwe stallen uit de grond komen, daarnaast rijden de meesten in trekkers die sommige loonbedrijven nog niet eens hebben.
  En maar zaniken en zeiken nu de melk even iets minder opbrengt.
  Nou: maak je uier maar nat, want dat wordt nog veel erger. Wanneer het quotum eraf gaat zal er ieder jaar teveel melk geproduceerd worden.
  Mensen gaan niet steeds meer betalen voor een produkt, dan loopt de consumptie gewoon terug. Melk is niet heilig, en kaas al helemaal niet.
  Succes

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Beste melkboer kijk eens effen naar het lei wat die voor de melkveehouderij uit de hoge hoed hebben gehaald het inkomen van de laatste 3 jaren was resp 61en 52 en 84 in 2008 en dan vraag jij MASSALE steun voor een kostendekkende melkprijs heb je al eens naar de andere sectoren gekeken hoe die er bij het lei ervan af zijn gekomen je moest je schamen tegenover de andere sectoren waar het water echt tot aan de lippen staat

 • no-profile-image

  melkboer

  Ik ben niet echt geïnteresseerd in de absolute hoogte van de melkprijs, wel in de marge.
  Als de DDB, BDM en EMB in europees verband iets willen bereiken, dan zullen ze aandacht moeten schenken aan de verschillen in quotumkosten tussen de lidstaten en hier een speerpunt van maken.
  Zo niet dan zal het moeilijk worden de europese melkveehouders op één lijn te krijgen vanwege de verschillen in belangen.
  Je kunt alleen voldoende steun van de europese melkveehouderij verwachten als de quotumkosten niet zo enorm verschillen zoals nu het geval is. Dit omdat simpelweg de quotumkosten een groot deel van de marge bepaald.
  Massale steun van melkveehouders voor een europese kostendekkende melkprijs gaat daarom alleen in combinatie met europese verhandelbaarheid van melkquotum.

 • no-profile-image

  Boesje

  Zo'n boerin wil ik ook wel!! Mooi geschreven hoor.

 • no-profile-image

  rmo chauffeur

  wat een onzin!!! de melkaanvoer is gewoon flink gezakt !! deze evt. melkprijs stijging heeft helemaal niks met de acties van ddb te maken

 • no-profile-image

  melkboer

  En dat alles dankzij de DDB? Of door de Duitse boeren? Nou Sieta, ik bewonder je stijdlust maar de berichten die je af en toe de pers geeft daar ontbreekt het aan geloofwaardigheid.Volgende keer actievoeren bij de supermarkten en hou het ludiek! De markt bepaald de prijs nu ook in de melkveehouderij en probeer ons uitzonderlijk goede imago te behouden!!!!
  Een varkenshouder spuit zijn biggen toch ook niet dood omdat hij de kostprijs er niet voor krijgt?

 • no-profile-image

  boer

  Beste boerin en andere klagende veehouders, hoe komt het dat de kosten te hoog zijn in verhoudeing tot de opbrengsten. De quotumprijs is nog steeds hoog, wanneer er grond te koop is wordt er ook door de veehouders heel erg hoge prijzen betaald, nieuwe stallen (voor 200 koeien en meer, want welke veehouder wil dit nu niet, behalve die "ene" die de melkprijs te laag vindt) schieten als paddestoelen uit de grond. Laat me niet lachen, jullie veroorzaken zelf een groot gedeelte van je te hoge kostprijs. Een vrije markt is toch een beetje wennen na 20 jaar verwennerij!!!

 • no-profile-image

  Boerin

  Goedemorgen Melkboer, het komt er dus op neer, dat wij het inhoudelijk wel eens zijn met elkaar, de kosten zijn te hoog in verhouding tot de opbrengsten. Alleen over de manier van actievoeren verschillen wij. Ik ben het ook niet eens met alle manieren van actievoeren, maar er blijft weinig over. Jij stelt dat we bij de consument moeten zijn, maar die hebben we al overtuigd, dat hoeft niet meer. Nee, zoals ik het zie moeten we bij de inkooporganisaties van de supermarkten en de melkfabrieken zijn. Bij de melkfabrieken wordt er mijns inziens niet genoeg geluisterd naar ons. Van de vergaderingen die ik in onze regio bij gewoond heb, krijg je niets anders te horen dan: We nemen het mee, we overwegen het, we doen ons best, het is de marktwerking, enz. Dat is politiek gebabbel, waar je niets voor koopt. Ik heb wel eens overwogen om zitting te nemen in de regioraad, maar ik bekleed al een aantal "functies" in de NBvP, diverse scholen oa. ouderraad, kerk, en diverse sportverenigingen. Deze functies vind ik belangrijk, omdat ik daar mijn maatschappelijke betrokkenheid mee toon. En dan werk ik nog een fors aantal uren op het bedrijf en neem ik 95% van de huishoudelijke taken voor mijn rekening. Helaas, mijn tijd is te kostbaar, om met een aantal babbelende mannen in Meppel te zitten.

 • no-profile-image

  Toon

  Het is ook hard nodig, de kosten stijgen de pan uit! Er wordt veel geschopt, maar de boer betaald alles(BBA). Mag hij ook zijn redelijk marge hebben? Ik denk dat velen niet kunnen rekenen, zo te zien op de site! de hoge investeringen die nodig zijn, de arbeid( 7 dagen in de week en de nachtdiensten) worden niet beloond. Geen wonder dat er zoveel stoppen en jonge boeren er niet meer aan beginnen. ik heb er ook meer dat 40 jaar hard werken op zitten op ons bedrijf, maar de waardering van buitenaf is droevig! Waar heb je het voor gedaan? Ik hoop dat ze het voedsel is een keer zeer duur moeten betalen!! Ze vragen er gewoon om!! Ik heb voor de DDB veel bewondering dat ze dit doen. Op komen voor een eerlijk recht, een kostendekkende melkprijs!! De LTO, Campina en FF moeten zich diep schamen voor hun gedrag naar de melkveehouders toe. Zij hadden meteen mee moeten gaan voor een eerlijke melkprijs. Zij hebben hun vertrouwen bij velen verloren en die het niet begrijpen kunnen maar beter meteen stoppen met hun bedrijf. Anders komen ze de man met de hamer straks nog tegen!!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.