Home

Achtergrond 167 x bekeken

Conflict dreigt in kabinet over btw en WW

Minister Wouter Bos (Financiën) overweegt de voorgenomen verhoging van de btw van 19 naar 20 procent een jaar uit te stellen om de koopkracht van burgers te ontzien.

Of dat ook gebeurt is echter onzeker, omdat minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken vasthoudt aan de afschaffing van de WW-premie voor werknemers, die uit de opbrengst van de btw-verhoging betaald zou worden.

Het kabinet was van plan de btw op 1 januari volgend jaar te verhogen. Consumenten betalen dan iets meer voor vrijwel elk product. PvdA'er Bos denkt erover na om de maatregel pas in 2010 in te voeren, juist omdat de lagere inkomens de meeste last hebben van een prijsverhoging. Volgens recente cijfers van het Centraal Planbureau dreigen minima er volgend jaar een half tot 1 procent op achteruit te gaan.

Maar het doorschuiven van de btw-verhoging, die de schatkist 2 miljard euro oplevert, zou het schrappen van de WW-premie voor werknemers in gevaar brengen. Volgens betrokkenen hecht CDA-bewindsvrouw Van der Hoeven er sterk aan dat de WW-maatregel doorgaat, omdat die arbeid goedkoper maakt en dus leidt tot meer werkgelegenheid. Bovendien leidt het schrappen van de WW voor werknemers tot lagere administratieve lasten voor werkgevers.

Het kabinet neemt naar verwachting in augustus een besluit over uitstel van de btw-verhoging, wanneer de onderhandelingen voor de begroting van 2009 beginnen.

De coalitiepartners CDA en PvdA reageren terughoudend op het mogelijke uitstel van de btw-verhoging. De Tweede Kamerleden Frans de Nerée (CDA) en Paul Tang (PvdA) zeggen niet te willen vooruitlopen op de besluitvorming in augustus.

De Nerée voegt daaraan wel toe dat de verhoging van de btw in combinatie met het schrappen van de WW-premie voor werknemers "niet voor niets in het regeerakkoord is opgenomen''. "Dat is gebeurd met redenen die goed waren en zijn: namelijk arbeid goedkoper maken.''

Tang wijst erop dat het kabinet in zijn voorjaarsoverleg met vakbonden en werkgevers heeft beloofd nog eens na te zullen denken over de btw-verhoging. De sociale partners hebben al diverse malen gevraagd die maatregel van tafel te halen in verband met de koopkracht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.