Home

Achtergrond

Commissie: Energienetten herverkavelen

Na splitsing van de energiebedrijven is een herverkaveling van de regionale gas- en stroomnetten nodig.

Het aantal dient te worden teruggebracht van twaalf naar drie tot vijf. Het is niet ”onlogisch” als het Rijk gaat deelnemen in de netwerkbedrijven, onder andere om kleine aandeelhouders de mogelijkheid te bieden uit te stappen.

Dat staat in de aanbevelingen van een commissie onder leiding van Anne Willem Kist over de situatie die ontstaat na splitsing van de energiebedrijven. Die bedrijven zijn nu nog het eigendom van gemeenten en provincies.

De zogeheten splitsingswet verplicht de bedrijven om voor 2011 de elektriciteits- en gasnetten af te scheiden van het deel van het bedrijf dat de energie levert. Het leveringsbedrijf mag verkocht worden aan particuliere ondernemingen, maar de netwerken moeten in publieke handen blijven.

De commissie constateert dat de netwerkbedrijven en hun aandeelhouders erg versnipperd zijn. Ook is er geen logische relatie tussen aandeelhouders en de regio’s, waarin de netten van hun bedrijven zich bevinden. Om te komen tot een optimale schaalgrootte moet het aantal regionale netwerken worden teruggebracht.

De commissie vindt wel dat de gemeenten en provincies als aandeelhouders mogen weten waar ze aan toe zijn, als ze de aandelen willen verkopen. Daarom moet er duidelijkheid komen over wat de verkoop betekent voor uitkeringen uit gemeente- en provinciefonds.
Ook is van belang te weten welke voorwaarden of beperkingen de kartelwaakhond NMa verbindt aan overname van de leveringsbedrijven. Om te komen tot een goede afweging van belangen rond eventuele verkoop doen de lagere overheden er goed aan van te voren vast te leggen voor welk doel zij de opbrengst van de te verkopen aandelen willen gebruiken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.