Home

Achtergrond 260 x bekeken

CO2-sectorsysteem kost 0,02 eurocent per kuub

Het CO2-sectorsysteem dat vanaf 2010 in de glastuinbouw zal worden ingevoerd, gaat ondernemers waarschijnlijk 0,02 cent per kuub gas kosten.

Het wordt een eenvoudig systeem dat alleen geldt voor bedrijven met meer dan 2.500 m2 glas en een jaarlijks gasverbruik hoger dan 170.000 m3.

De sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw (PT) ging donderdag 29 mei akkoord met de voorlopige opzet van het systeem. Het voorstel moet nog door het PT-bestuur worden beoordeeld.

Het systeem komt erop neer dat telers jaarlijks hun gasnota’s opsturen. Eens in de drie jaar volgt een controle op het bedrijf. De kosten daarvan worden geschat op 200 euro en zijn voor rekening van de ondernemer.

Blijft de glastuinbouw onder de streefwaarde van 6,6 megaton CO2- uitstoot, dan hoeft ze geen rechten bij te kopen. De kosten van het CO2-sectorsysteem bedragen dan circa 0,02 cent per kuub. Overschrijdt de sector de streefwaarde, dan moeten rechten worden bijgekocht. Bij een overschrijding van bijvoorbeeld 10 procent zal dat op circa 0,4 cent per kuub uitkomen. Deze kosten worden naar rato van het gasverbruik verdeeld. Telers ontvangen hiervoor dan een nota.

Het CO2-sectorsysteem is een tussenoplossing tot 2013. Daarna volgt er een koppeling met het Europese handelssysteem voor emissierechten ETS. Tot 2013 komen er dus geen individuele normen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.