Home

Achtergrond

Bond pachters wil prijssysteem openbreken

Na invoering van het nieuwe Pachtprijzenbesluit per 1 september 2007 moeten veel pachters meer pacht betalen dan bij de invoering van het besluit is voorzien, zo vindt de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (hypotheekboeren) (BLHB). De bond bood op 17 juni 2008 een petitie aan aan de Vaste Kamercommissie van LNV. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageert met een brief, omdat ze tegen openbreken van het Pachtprijzenbesluit is.

Belangrijkste knelpunt is dat voor reguliere pachtcontracten de stijging van de pachtprijs uit kan gaan boven het maximum van de regionale pachtprijs. Uit onderzoek van het LEI en uit eigen onderzoek van de BLHB blijkt dat zelfs een groot deel van de reguliere pachtbedrijven hun pacht ziet verhoogd tot boven de regionorm. Dat is door de Commissie Pachtprijzen niet voorzien en brengt nu veel bedrijven in de problemen.

Het bestuur van de BLHB is dan ook van mening dat de maximering van de pachtprijs bij reguliere pacht tot de maximale regionorm, met terugwerkende kracht per 1 september 2007 in zou moeten gaan en doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om hiertoe het initiatief te nemen.

Het bestuur van de BLHB pleit voorts voor een verfijning van de regio-indeling bij het pachtprijzensysteem. Relatief veel bedrijven wijken naar hun aard af van de regio, maar krijgen wel een pachtverhoging die voor de regio geldt. Een voorbeeld zijn de pachters op landgoederen met beperkingen, zoals schaduwwerking van bomen, kleine percelen en dergelijke. Voorts is het zo dat in sommige regio's naar de mening van de BLHB te weinig bedrijven mee doen aan de gegevensvoorziening van het LEI voor een representatief beeld van de bedrijfsuitkomsten. Naast meer regio's pleit dit dan ook voor een uitbreiding van het aantal LEI-bedrijven voor een goede en betrouwbare gebiedsindeling.

Toeslagrechten
De toeslagrechten zijn door de rechter deels aan de verpachter toegewezen. Europese Commissie heeft echter onlangs nog de minister van LNV meegedeeld dat ze zonder meer toekomen aan de producent en dus waar van toepassing aan de pachter. De BLHB denkt dat dit met een simpele veegwet in de pachtregels kan worden opgenomen en pleit daarvoor.

FPG
De FPG betoogt dat de meeste pachters de van rechtswege doorgevoerde verhogingen als redelijk en billijk ervaren en dat de nadelen van het nieuwe systeem voor de invoering al bekend waren en toen in de onderhandelingen betrokken werden. Het moeizaam bereikte compromis moet niet in gevaar gebracht worden door onderdelen van het pachtprijzenstelsel te heroverwegen. De federatie maakte eveneens op dinsdag 17 juni haar standpunten kenbaar aan de Vaste Kamercommissie van het LNV door middel van een brief.

Lees ook Ontwikkeling areaal en prijzen pacht

Meer informatie BLHB, 17 juni 2008: Bond met petitie naar Tweede Kamer

Meer informatie Website Federatie Particulier Grondbezit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.