Home

Achtergrond 326 x bekeken

Biodiversiteit is bruikbaar in de landbouw

Op de pas gestarte site Spade.nl kunnen boeren, adviseurs, beleidsmakers en mensen die werkzaam zijn in de agribusiness van alles vinden over het nuttig inzetten van de biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf en over het duurzaam beheren en gebruiken van de bodem. Op wereldbiodiversiteitsdag (22 mei) ging deze kennisbank online; het is een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en het NAJK met ondersteuning van de ministeries van LNV en Vrom.

Functionele agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de landbouw. Een betere benutting van de biologische diversiteit, zoals houtwallen, natuurlijk gehouden akkerranden en sloten, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen. De initiatiefnemers van Spade zien driedubbele winst. Behalve winst voor het milieu is er ook winst in de vorm van een bodem die vruchtbaarder en weerbaarder wordt. Bloeiende akkerranden zijn ook een verfraaiing van het landschap, al zullen sommigen dit juist als rommelig ervaren in de rechte, strakke polders.

Spade is opgezet om kennis over duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit dichter bij de boer te krijgen. De online kennisbank zal hierin een grote rol spelen. Op de website komen tips en maatregelen te staan die agrariërs kunnen gebruiken om duurzamer te ondernemen. De website van Spade is bedoeld als interactief communicatieplatform met ruimte om te discussiëren en om zelf bijdragen te leveren. Ook krijgt het netwerk rond de boer een rol. Kennismakelaars gaan op pad om de boer te helpen met praktische tips en trucs voor in het veld.

De start van Spade past prima nu de EU de inkomenspremies voor agrariërs wil koppelen aan het oningezaaid laten van de akkerranden met landbouwproducten. Spade staat voor Stimuleringsprogramma Agrobiodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer en is een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en het NAJK en wordt ondersteund door de ministeries van LNV en Vrom.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘biodiversiteit’

Meer informatie Website van Spade, het Stimuleringsprogramma Agrobiodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.