Home

Achtergrond

Bijna €6 miljoen subsidie aangevraagd voor energiebesparing in glastuinbouw

Ruim 200 glastuinders vroegen subsidie aan voor investeringen op het gebied van energiebesparing (IRE). Het aangevraagde bedrag is €5.962.000, terwijl er voor 2008 €5,5 miljoen beschikbaar is voor deze regeling. De aanvragen zijn nog niet beoordeeld, dus mogelijk blijven de gerechtigde aanvragen binnen het budget.

Dubbele aanvragen
Veel tuinders hebben hun aanvraag dubbel ingediend. Vanwege Hemelvaartsdag kwamen veel aanvragen per fax binnen en is de papieren aanvraag nagestuurd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel aanvragen er overblijven. Tot nu toe zijn er 30 dubbele aanvragen uitgehaald. Een aantal aanvragers moet nog aanvullingen opsturen voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor heeft een tuinder 2 weken de tijd.

Aangevraagde investeringen
Een tuinder kan voor meerdere categorieën een aanvraag indienen. Hieronder staat een overzicht van het aantal aanvragen per categorie. Deze getallen kunnen nog wijzigen, omdat nog niet alle dossiers beoordeeld zijn.

 • Een eerste energiebesparend scherm 56
 • Een tweede energiebesparend scherm 50
 • Een computer om het klimaat te regelen 22
 • Software voor temperatuurintegratie 13
 • Antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof 3
 • Warmtebuffersysteem 12
 • Condensor op retour 6
 • Hogedrukvernevelingssysteem 17
 • Gevelscherm 17
 • Verticale ventilatoren 9
 • Energieclusters 13
Achtergrond
Glastuinders konden van 1 t/m 21 mei 2008 een subsidieaanvraag indienen voor Investeringen op het terrein van energiebesparing (IRE). Het doel is om deenergiebesparing in de glastuinbouw te stimuleren en daarmee de CO2-uitstoot teverminderen. Aanvragers ontvangen maximaal 25% subsidie op hun subsidiabeleinvesteringskosten. De subsidieregeling is vooral bedoeld voor energie-extensieve bedrijven. Maar voor intensieve bedrijven zijn het tweede energiebesparende scherm, Antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof en energieclusters wel subsidiabel.

Lees ook 7 LNV-subsidieregelingen geopend per 1 mei

Meer informatie Het LNV-Loket, 2 juni 2008: Ruim 200 glastuinders vragen subsidie voor energiebesparing

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.