Home

Achtergrond

Bestaand gebruik vrijgesteld in wet

In de Natuurbeschermingswet wordt het bestaand gebruik vrijgesteld van vergunningplicht.

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt akkoord te kunnen gaan met dit voorstel van minister Verburg (LNV). In een debat vandaag protesteerden alleen SP, GroenLinks en PvdD tegen het wijzigingsvoorstel. Zij verweten minister haastwerk en willen dat zij de evaluatie van de natuurwetgeving afwacht alvorens wetswijzigingen door te voeren.

De minister betoogde dat ondernemers al veel te lang in onzekerheid zijn over een mogelijke beperking van de bestaande activiteiten bij Natura2000-gebieden. Door de vergunningsvrijstelling van bestaand gebruik totdat in 2010 de beheerplannen worden doorgevoerd verkleint die onzekerheid. De andere Kamerfracties steunen haar daar in, de PvdA met enige twijfel. Het CDA heeft een amendement op het wetsontwerp ingediend dat bestaand gebruik ook vrijstelt nadat de beheerplannen zijn vastgesteld. Het debat werd gisteravond niet voltooid en wordt volgende week voortgezet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.