Home

Achtergrond 373 x bekeken

Besmette kip niet apart

Het plan om koppels vleeskuikens met een hoge campylobacterbesmetting apart te verwerken is van de baan.

De zogenoemde kanalisatie strandt op de onvoorspelbaarheid van de testuitkomst bij de kuikens voor de slacht op de besmettingsgraad van het vlees na de slacht. Doel van de kanalisatie is de besmetting van vers vlees te verlagen. Vooral door besmet vers kipvlees kunnen consumenten besmet raken met de campylobacter.

Onderzoeker Maarten Nauta van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne presenteerde vandaag de onderzoeksresultaten op een campylobactersymposium bij het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. Nauta analyseerde gegevens van 62 vleeskuikenkoppels, die op verschillende momenten werden bemonsterd. Nauta kon in de gegevens nauwelijks een lijn ontdekken. In elk geval kon de veronderstelling niet bevestigd worden, dat een hoge besmetting in de mest van de kip leidt tot een hoge besmetting van het vlees na de slacht.

Nauta tast in het duister over de oorzaak daarvan. Het zou kunnen dat de testgegevens niet betrouwbaar zijn, maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen, die invloed hebben op de besmettingsgraad. Het plan was om met een eenvoudige snelle test voor de slacht de besmettingsgraad te bepalen. De door het Centraal Veterinair ontwikkelde snelle test werkt wel, maar is nog niet heel erg betrouwbaar. Doordat de mestmonsters bewerkt moeten worden, blijkt een aantal uitslagen te duiden op de aanwezigheid van campylobacter, terwijl die er niet is. Bij een lage besmettingsgraad, is de test negatief. Dat laatste zou niet zo erg zijn, omdat een lage besmettingsgraad bij de kip ook leidt tot minder besmettingen bij de mens.

Nu de kanalisatie vooralsnog van de baan is, zetten de Nepluvi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in op een convenant, dat ondermeer gericht is op de verbetering van de situatie bij de pluimveeslachterijen. Alle vleeskuikenslachterijen in Nederland zullen aan het convenant meedoen en wekelijks bemonsterd worden op de aanwezigheid van campylobacter in het vlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.