Home

Achtergrond 243 x bekeken

Bepaling geluid windmolens nog 2 jaar bij het oude

Minister Cramer van Vrom kondigt herziene regelgeving aan voor de beoordeling van de geluidproductie door windmolens. Met de aangepaste regelgeving, die ook beter aansluit bij de Europese systematiek, krijgen burgers, overheden en exploitanten beter inzicht in de geluidniveaus en de effecten van het geluid van windmolens. Helaas wordt nog 2 jaar de oude werkwijze gevolgd.

Met de aankondiging van de nieuwe methode komt er wel duidelijkheid. De besluitvorming over de plaatsing van windturbines wordt hiermee transparanter. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die minister Cramer naar de Tweede Kamer stuurde op 13 juni 2008.

Het geluid van een hoge windmolen kan met de methodes bij de huidige regelgeving niet onder alle omstandigheden eenduidig worden voorspeld. Dit bleek ook uit het recente onderzoek. Cramer gaat de regelgeving aanpassen, zodat de geluidbelasting betrouwbaarder kan worden vastgesteld. Daarmee komt er beter inzicht in de effecten voor bewoners nabij een windturbine. Kern van de aanpassing is het meenemen van het fenomeen dat op grotere hoogten (80-100 meter en vooral in de nacht) de windsnelheid vaak veel hoger is dan op de grond.

De nieuwe regelgeving treedt mede afhankelijk van de parlementaire besluitvormingsprocedure begin 2010 in werking. Tot dat moment moeten gemeenten de bestaande beoordelingsregels toepassen. Tijdelijke aanpassingen in de huidige regelgeving zouden ook veel tijd vergen, zodat beter aan de nieuwe systematiek van beoordeling gewerkt kan worden. De minister verwacht dat er met de aangepaste regels minder discussie komt over de geluidseffecten bij de plaatsing van windmolens.

Lees ook Agrocount studiebijeenkomst: Nevenactiviteiten in de agrarische sector

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘windmolens’

Meer informatie Duidelijkheid over geluidshinder van hoge windmolens

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.