Home

Achtergrond

Akkerbouwers trotseren regen op telersdag Nedato

Akkerbouwers trotse­ren de regen op een studiedag van aardappeltelersorganisatie Nedato.

In het veld wordt uitleg gegeven over diverse bemestingsvormen voor tafelaardappelen. "Als Nedato ondersteunen we de te­lers bij het optimaliseren van het rendement van de aardappelteelt. De juiste combinatie van rassen en grondsoorten en de juiste bemesting spelen
hierbij een belangrijke rol", legt directeur Wim van de Ree van Nedato uit. In de veldproeven wordt gekeken naar de juiste bemesting en het ef­fect hiervan op de schilkwaliteit en de vorm van de aardappelen. "We gebruiken bijvoorbeeld meststoffen die geleidelijk vrijkomen waardoor de aardappelen gelijkmatiger groei­en ", vertelt Van de Ree. Foto Rein Geleijnse

Een GPS-gestuurde maaimachine rijdt bij melkveehouder Kees van ’t Klooster in Nijkerk het veld in. De maaimachine, nog een prototype, maakt het mogelijk dat boeren automatisch om weidevogelnesten heen maai­en. Een vrijwilliger van de vogelbescherming geeft via een palmtop aan waar een nest zich bevindt. Als de boer gaat maaien, ontvangt die via GPS een waarschuwing als de maaimachine een nest nadert. De maaimachine komt voort uit een innovatieproject van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Foto Wil Groenhuijsen

Akkerbouwer Harm Engel Mellema in het Groningse Nieuw Scheemda laadt wintertarwe-stro om af te leveren aan het strobe­drijf Agri Stro in Winschoten. Dat bedrijf verwerkt, hakselt en maalt het stro om het vervolgens in pakken van 20 kilo af te leveren aan melkvee- en vleeskalverhouders. "De stroprijzen zijn dit jaar goed voor de akkerbou­wers met 130 tot 140 euro per ton", zegt Mellema. Hij levert jaarlijks zo’n 750 ton wintertarwe-stro aan Agri Stro en vervoert dat zelf om wat meer te verdienen. Het stro van zijn koolzaad gaat daar ook naar toe. De akkerbou­wer uit Nieuw Scheemda heeft een bouwplan van 175 hectare tarwe en 32 hectare koolzaad. Foto Koos van der Spek

Akkerbouwer Derk Gesink (links) uit het Noord-Groning­se Mensingeweer selecteert met medewerker Hemko Knol aardappelplan­ten die met virus zijn aangetast. Gesink heeft een nieuwe selectiekar. "De voorganger had tweewielaandijving. Als het nat is, redde hij het niet", legt
Gesink uit. "En arbeid wordt steeds duurder. Met bestaande mensen moet je meer doen. Dat kan met zo’n kar als deze, zonder dat je aan het eind van de dag kapot bent." Hij gaat in een seizoen drie of vier keer door het gewas. De Spunta’s staan er volgens Gesink goed bij. Foto Jan Bouwman

Scholieren verwijderen onkruid dat na mechanisch wieden is blijven staan. Groenteteler Jan Willem Bakker uit Munnekezijl heeft geen problemen scholieren te vinden. "Je moet er wel wat van maken. Ze vinden het wel leuk, het is buiten en best gezellig", zegt hij. Bakker teelt 8,5 hec­tare bloemkool, waarvan ruim 60 procent voor de exportmarkt. Het afgelo­pen bloemkoolseizoen was bijzonder goed. Toch koos hij niet voor uitbrei­ding van de teelt. "Het moet wel organisatorisch invulbaar zijn. En uitbrei­ding is niet altijd het antwoord." De beperkte regenval in de afgelopen weken leidt ertoe dat Bakker komend weekeinde gaat beregenen op dit perceel. Foto Jan Bouwman

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.