Home

Achtergrond

Agrarische bedrijfsoudsten zijn voor 18% 65+

Er gaan de laatste jaren stemmen op om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. De agrariërs lopen in deze trend voorop. Veel boeren werken nog op 65-jarige leeftijd. In 2007 waren nog ruim 13.000 65-plussers in meer of mindere mate actief op hun boerderij volgens het CBS. Hiermee zijn 18 van de 100 oudste bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven 65 jaar of ouder. Van hen waren er 1.200 zelfs ouder dan 80 jaar.

Twintig jaar terug was slechts 13% van de oudste bedrijfshoofden ouder dan 65 jaar. In 2007 waren er nog ruim 1.200 actieve boeren boven de 80 jaar, onder wie 350 ouder dan 85 jaar. Daarmee verdubbelde het aandeel actieve boeren in de leeftijdsklasse boven de 75 jaar. Aan de jonge kant bleek slechts 42% van de bedrijfsoudsten onder de leeftijd van 50 jaar te zitten.

Het CBS vermoedt dat boeren steeds langer financieel betrokken blijven bij de boerderij als gevolg van de sterk gestegen waarde van de onderneming (grond, melkquota), waardoor de bedrijfsoverdracht steeds lastiger wordt. De oudere ondernemers blijven dan langer op het bedrijf om de bedrijfsopvolger meer tijd te geven voor de bedrijfsovername. In deze periode kan de opvolger zich ‘in het bedrijf werken’. Daarnaast moeten boeren zelf zorgen voor hun pensioenopbouw.

Met het persbericht legt het CBS weer een van de bijzonderheden van de agrarische sector bloot. Helaas geeft het CBS bij het persbericht op de website geen aanvullende cijfers aangaande de leeftijd van de medeondernemers of het personeel. De toenemende leeftijd van de bedrijfshoofden zou ook uitgelegd kunnen worden als vergrijzing, ofwel het wegblijven van de jongeren. Eerder LEI-onderzoek laat zien dat het aantal instappers jonger dan 25 jaar niet afnam tussen 2001 en 2005, namelijk ongeveer 200 (in bedrijven met de ondernemingsvorm van maatschap).

Het Agrarisch Dagblad publiceert juist leeftijdscijfers van Zweedse boeren. De cijfers lijken aardig overeen te komen. Een op de vijf is 65-plusser, terwijl de leeftijdscategorie 50 tot 59 jaar 30% van de boeren omvat, tegen 27% in Nederland volgens het CBS. In Zweden is maar 5% jonger dan 34 jaar. Het Agrarisch Dagblad spreekt echter over boeren in plaats van oudste bedrijfshoofden.

Lees ook Meer nieuwe bedrijven, minder maatschappen

Meer informatie CBS, 10 juni 2008: Ruim 13.000 boeren 65 jaar of ouder

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.