Home

Achtergrond 1 reactie

Worst case-scenario

De Productschappen Vee Vlees en Eieren stuurden in november een brandbrief naar de Nederlandse overheid waarin ze wezen op een mogelijk groot banenverlies in de Europese vee-, vlees- en eiersectoren als de voorliggende voorstellen in de WTO-onderhandelingen zouden worden geaccepteerd.

De PVE noemden 600.000 banen die op de tocht zouden kunnen komen te staan bij acceptatie van de WTO-voorstellen.
Op de brief reageerde minister Verburg laconiek. Zij achtte het verlies overdreven. Een onderbouwing van dit standpunt ontbrak.

Het nu voorliggende WTO-concept akkoord komt een heel eind in de richting van het worst case-scenario waarop de PVE destijds zijn berekeningen had gebaseerd. Er zitten zeer forse importquota voor alle belangrijke productgroepen in het akkoord. Anderzijds is er nog steeds geen zicht op verbetering van de Europese productievoorwaarden.

Genetisch gemanipuleerde voederproducten blijven ten strengste verboden, diermeel mag niet worden toegepast in het voer. Verder gelden in Europa strenge milieu- en welzijnseisen.

Allemaal kostprijsverhogende factoren die het voor de Europese sectoren moeilijk maken om te concurreren op de wereldmarkt. Als dit akkoord wordt aangenomen zal snel blijken wat het gevolg is voor de vee- en vleessectoren. De overheden hebben dan waarschijnlijk wel wat uit te leggen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    vd berg

    Tja, en onze volksvertegenwoordiging doet weer niets.

Of registreer je om te kunnen reageren.