Home

Achtergrond

Wennen aan stoere boeren

Hoge grondprijzen illustreren gegroeid zelfvertrouwen agrarische sector.

De grondprijzen zijn skyhigh. En nu eens niet alleen doordat de overheid alles opkoopt en die vermaledijde projectontwikkelaars en speculanten de prijzen opdrijven, maar omdat agrarisch ondernemers bereid zijn veel geld neer te tellen voor het vanouds belangrijkste productiemiddel in de landbouw: grond. De prijsstijging is nu bijzonder heftig. Het verhaal dat Boerderij hierover vorige week bracht, werd breed opgepakt in de landelijke media. Want die stijging heeft alles te maken met de wereldwijde schaarste aan agrarische grondstoffen en de prijsstijgingen die daar weer het gevolg van zijn.

Er is nog een factor. Melkveehouders investeerden tot voor kort al hun geld in quotum. Nu het einde van de quotering nadert, verzetten ze de bakens en stoppen het in tastbaarder zaken. Dat is een gezonde ontwikkeling.

Met recht tonen agrarische adviseurs en financiële experts zich bezorgd over de risico’s van te dure grond. De deelnemers aan het Boerderij Lezerspanel van deze week onderschrijven die zorg. Wie zich nu de kop gek laat maken en zich te veel lasten op de hals haalt, heeft straks geen bewegingsruimte meer.

Maar dat geldt altijd en in alle omstandigheden. Klagen dat de grond te duur wordt om te boeren, is onverstandig. Prijsstijgingen die vanuit de landbouw zelf komen, zijn een teken van kracht en zelfvertrouwen. Voor de buitenwereld is dat wennen, die zelfverzekerde agrarische ondernemer op de grondmarkt.

Ook voor boeren zelf is het wennen. De slachtofferrol heeft de sector in het verleden geen windeieren gelegd. Jarenlange economische tegenwind en structurele onderwaardering voor het agrarisch product maakten de Europese landbouwsteun nodig. Maar juist nu steeds duidelijker wordt dat die steun echt verleden tijd wordt voor de gewone boer – zie verderop in dit nummer – moeten we blij zijn met de nieuwe, stoere boer, die het aandurft te investeren in kostbare maar goede grond.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.