Home

Achtergrond 17 reacties

'Weidevogelbescherming in landbouwgebied heeft geen zin'

Kleinschalige weidevogelbescherming in landbouwgebied heeft geen zin.

Het is beter om weidevogelbeheer toe te passen in een gebied dat al geschikt is. Dat concludeert Hans Schekkerman in een onderzoek naar weidevogelbeheer waar hij op 26 mei op promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Latere maaidata, het beperken van mestgift en hogere waterstanden zijn goed voor vogels. Maar het is duidelijk dat dat slecht te verenigen is met de moderne melkveehouderij", zegt Schekkerman. "Mijn advies is daarom om het weidevogelbeleid te concentreren in open gebieden die landschappelijk verder ook voor weidevogels in orde zijn. Er is toch geen geld om overal aan weidevogelbeheer te doen. Doe het dus op een kleiner oppervlak, maar wel intensiever."

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  er is geen geld genoeg voor weidevogelbeheer maar wel miljoenen voor grondaankoop voor natuur

 • no-profile-image

  Jan

  Het blijft erg jammer, maar ik ben het met deze stelling helemaal eens.
  Bij weidegang van vee hebben de vogels voldoende kans om te broeden en te overleven, maar wanneer in het voorjaar grote percelen land in een keer worden gemaaid is die overlevingskans er nauwelijks. Wanneer SBB en Natuurmoumenten echt betrokken zijn bij de natuur hadden zij voor deze vogels allang grond geschikt gemaakt. Op de grote bedrijven worden loonbedrijven ingeschakeld voor het veldwerk en het is voor hun een onmogelijk taak om nesten en jonge vogels te ontwijken. De noodzakelijke schaalvergroting kun je indirect allemaal terug voeren naar ons te goedkoop voedselpakket.

 • no-profile-image

  wil

  Het blijft opmerkelijk dat agrarisch Nederland bij 'natuur' alleen maar denkt aan weidevogels. Weidevogels vertegenwoordigen maar een zeer klein deel van de natuur. De rest krijgt blijkbaar niet de waardering die het verdient. Nogal kortzichtig, lijkt me, om alleen waardering te hebben voor wat je ziet vanuit de trekkerkabine.

 • no-profile-image

  Jan

  Het is jammer, maar ik ben het met deze stelling helemaal eens.
  In de moderne landbouw is er tegenwoordig geen plaats meer voor weidevogels. Door weidegang van het vee hebben vogels nog enige kans te broeden en de jongen groot te brengen.Maar als alle percelen in het voorjaar door loonbedrijven worden gemaaid is die kans bijna nihil. SBB en Natuurmonumenten hadden allang geschikte grond voor de weidevogels moeten aanleggen. Voor een goedkoop voedselpakket blijft schaalvergroting heelaas noodzakelijk.

 • no-profile-image

  goede boer

  Een week of wat terug was er ook zo`n mooie methode van weidevogelbeheer.
  Midden in het broedseizoen in de Biesbosch een polder van 600 ha onder water zetten.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Liesbeth ga ajb eens naar school of lees eens een goed (natuur-)boek! Zo'n drie jaar geleden hebben onderzoekers van de WUR en SOVON bij honderden weidevogelnesten door heel Nederland camera's geplaatst. Het resultaat was wel erg teleurstellend voor de schietgrage jager en bijgelovige boer: Van de 150 gepredeerde nesten werden er slechts 5 door een kraai gepredeerd. En ook opmerkelijk: bij alle gepredeerde nesten in de natte veenweidegebieden (in het westen van ons land) was er nauwelijks een vos betrokken. In totaal werden er enkele tientallen verschillende predatoren op camera vastgelegd waaronder ook enkele zeer opmerkelijke, zoals bijv. de scholekster (nota bene ook een weidevogel) en een loslopende hond. Helderder kun je de waarheid niet zichtbaar maken. Maar ja, helaas heb je ook nog te maken met het onwrikbare karakter van sommige mensen. Met name bij boeren en jagers moet iets eerst exploderen voordat er eens één geloofd dat er van een echte bom sprake is, al hebben alle mensen van de EOD hen dat al tot in den treure duidelijk gemaakt. Natuurlijk begrijp ik die koppige mensen wel. De kraai is natuurlijk ook wel een erg makkelijk slachtoffer om je op af te reageren: Het is een 'wat duister' gitzwart beest zonder mooie kleurtjes die niet mooi zingt maar 'nare' krassende geluiden maakt. Nee, voor de Liesbeths van deze wereld draait de aarde om dat wat de mens leuk of zielig vindt en hebben dus alleen die zielige arme knuffelige weidevogeltjes het verdiend om in de natuur te leven. De rest zal toch wel niet van nut zijn, nietwaar? Over het sluiten van ogen gesproken!!!

 • no-profile-image

  Liesbeth

  Hallo Kubbelink uit Twente,

  Goed (natuur)boek lezen, net zo als zeker de resultaten van het injecteren van de mest..... dit wisten de agrariers al veel langer dat het gewone uitrijden beter is. Maar ja.......

 • no-profile-image

  gert

  wie heeft de zodebemester verplicht gesteld?geen kievitsnest blijft gespaard

 • no-profile-image

  ton

  Wil, nou breekt me de klomp! Jij durft te beweren dat niet NMM en SBB een zorgplicht ten aanzien van de weidevogels hebben, maar juist de boer?
  Waar krijgen ze die bakken subsidie dan voor?
  En jij vindt dat boeren zonder vergoeding een gedeelte (randen) van hun percelen beschikbaar moeten stellen, je praat over honderdduizenden hectaren om natuur te laten ontwikkelen? Ik dacht het ff niet.
  Ik heb misschien een betere suggestie. Als ieder natuurgebied in ringen wordt ingedeeld, afwisselend weiland, lage en hoge begroeiing, dan onstaan binnen dezelfde oppervlakte veel meer kilometers randen en tevens ook open vlakten voor de weidevogels. Dit is uitstekend voor vergroting van de biodiversiteit. In de huidige bosgebieden zijn duizenden hectares die het predikaat natuur echt niet verdienen, maar niet meer zijn dan een grote monocultuur van loofbomen, brandnetels en braamstruiken veroorzaakt door geen beheer van de verantwoordelijke "beheerders"
  Aldus moet eerst voor eigen deur gebezemd v.w.b. het vraagstuk natuurontwikkeling voordat weer naar de grond van buurman boer gelonkt wordt.

 • no-profile-image

  gert

  mooie taak voor natuurmonumenten en staatsbosbeheer om hun grond in te richten voor weidevogels

 • no-profile-image

  wil

  wie kan mij vertellen waarom Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verplicht zouden zijn te doen wat de gezamenlijke boeren nalaten? Waarom moeten die de weidevogels redden, als de boeren het op hun gezamenlijke areaal, vele tientallen malen groter dan dat van NM en Sbb bij elkaar, laten afweten? Als elke Nederlandse boer enkele paren weidevogels toestaat hun jongen groot te brengen, is er niets aan de hand.
  Maar ja, tegenwoordig is er geen enkele plaats meer voor natuur in landbouwpercelen, en spannen veel boeren zich in om ook de natuur in de perceelsranden zo min mogelijk kansen te geven.
  En als de weidevogels dan uitsterven moeten NM en Sbb al hun grond inrichten en beheren voor weidevogels? Lijkt me niet, er zijn immers nog veel meer soortgroepen vogels, planten, insecten die vroeger een plaats konden vinden in het buitengebied, maar nu in natuurreservaten behouden moeten worden. De honderdduizenden hectares die nodig zijn om weidevogels voor Nederland duurzaam te behouden zouden gewoon boerenland moeten zijn.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Vreemde uitkomst dit onderzoek.Praktijk is dat juist vogels weg trekken uit deze gebieden de boer achterna met zijn gewone mesttank.Evaluatie na 30 jaar natuur aankoop is wel noodzakelijk.Voor dat beleidsmakers weer achter de grootgrondbezitters aanhollen met dit onderzoek en de laatste weidevogel wordt opgegeten door vossen en kraaien..Gewoon boerenverstand gebruiken beleggen in grond is hot dus wie betaald die bepaald.

 • no-profile-image

  gert

  staatsbosbeheer en natuurmonumenten kopen duizenden hectares landbouwgrond en laten deze grond verruigen,hiermee verwoesten ze het leefgebied van de weidevogels,ook met het onder water laten lopen van polders worden de weidevogels verjaagd,verder met de aanleg van nieuwe stadswijken en industrieterreinen en dan maar naar de boeren wijzen ,dat ze het verkeerd doen,het is puur huichelarij

 • no-profile-image

  Jan

  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vrijwillig de taak om zich genomen op de "hele natuur" te beschermen en daar horen toevallig ook de weidevogels en de ganzen bij. De landbouw heeft in ruilverkavelingen vele hectares opgeofferd voor deze doelstelling. Bovendien worden zij hiervoor ruimhartig gefinancierd. Als de weidevogels terug moeten in het boerenland moet de tijd 50 jaar teruggezet worden en dat lijkt mij een onmogelijke opgaaf.

 • no-profile-image

  Liesbeth

  He grote probleem in ons gebied Waterland-Oost, is de laatste 10 jaren de sterke toename van de kraai, ekster kouw,hermelijn en vos. Eén kraai hiertegen moeten wel zeker 10 kieviten of grutto's opboxen... nou vergeet het maar. Nee hier sluiten de zogenaamde natuurbeschermers hun ogen. Ik zou zeggen kom maar kijken.... Wij hadden onlangs 10 nesten en welis waar na 2 dagen allemaal weg wegens predatie. Je staat erbij en kijkt er na, want ja het inperken van deze groepen kraaien etc... dat mag weer niet. En dan hebben ook nog de steeds groter wordende populatie van de ganzen, en deze vreten het gras op zowel in de winter als zomer. Waar moet dan die weidevogel zijn nestje bouwen? Ja heren van de natuur.. alleen de grote sterken vogels laten jullie toe en die arme weidevogel kan letterlijk en figuurlijk stikken......

 • no-profile-image

  farmer

  Maar hoe komt het toch dat er steeds minder weidevogels terug keren in Nederland? We doen aan weidevogelbeschermming, maar elk jaar word het aantal weidevogels steeds minder.

 • no-profile-image

  han van 't hof

  De schrik slaat je om het hart, dat je in 2008 kan promoveren op de produktie van zoveel onzin. Het wordt mij steeds meer duidelijk waarom de natuur in Nederland structureel kapot gemaakt wordt. Stel je voor, zo'n "student" gaat bij een of andere "natuurbeschermingorganisatie" werken en dit verhaal gaat het lobby circus in en de partij voor dieren en de pvda nemen dit voor waarheid aan.
  Dan komt er binnenkort een debat in de tweede kamer over landingsrechten voor vogels op de daarvoor aangewezen plaatsen in nederland.
  Dan zullen er ook alternatieve landingsplaatsen voor ganzen gecreerd moeten worden anders worden de vogels waarvoor dit gebied is bestemd teveel verstoord.
  Dat is dan weer een afstudeer opdracht voor een student in 2013 dat ook deze opzet niet werkt en het beter is om in de Noordzee een kunstmatig vogeleiland aan te leggen zodat ze daar waarschijnlijk in alle rust kunnen leven. Dan kan daar in 2021 een student weer een afstudeer opdracht over maken dat het toch niet helemaal werkt en op het eiland in de noorzee runderen moeten grazen en er gras gemaaid zal moeten worden om het leefgebied van de weidevogels te verbetere.
  Conclusie:2022 weidevogels uit Nederland vertrokken en de Staat vele miljoenen armer.
  P.S. Laat in 2009 de afstudeer opdracht eens zijn terug naar: de goede oude tijd voor de weidevogels.
  Dan hebben we in 2012 de eerste artikelen in de krant; AANTAL WEIDEVOGELS NEEMT WEER TOE.

  groeten Han

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.