Home

Achtergrond 111 x bekeken

Waterschap breidt lijst met driftarme doppen uit

Waterschap Zeeuwse Eiland breidt haar lijst met toegestane driftarme doppen uit.

Daarmee neemt het waterschap een advies over van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT). De uitbreiding van de lijst is onderdeel van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. Doelstelling is dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht komen. Teeltvrije zones en spuitpakketten moeten zorgen voor minder drift naar het oppervlaktewater.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.