Home

Achtergrond 167 x bekeken 2 reacties

Waterschap beschermt verdrogende vennen

Waterschap Rivierenland gaat maatregelen nemen om de Hatertse en Overasseltse Vennen onder Nijmegen te beschermen.

Dat heeft het waterschap vandaag bekendgemaakt. De vennen in het 520 hectare grote gebied zijn origineel en worden bedreigd door verdroging, wat gevolgen heeft voor typische planten en dieren die ervan afhankelijk zijn.

Vennen zijn plasjes op hoger gelegen droge zandgronden die niet door grondwater maar door regenwater worden gevoed. Samen met onder meer de gemeenten Nijmegen en Heumen, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland heeft het waterschap een plan van aanpak gemaakt. Daarin staan ook oplossingen tegen wateroverlast in het gebied. De plannen worden 20 en 22 mei met omwonenden, agrariërs en grondgebruikers besproken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  door schade en schande

  Toch is hier iets vreemds aan de hand en klopt het verhaal ergens niet. Als de vennen gevoed worden door regenwater en niet door grondwater, waarom moet men dan maatregelen nemen? Enerzijds zegt de overheid dat door de klimaatsverandering meer neerslag valt (wat dus gunstig zou moeten zijn voor deze "originele"vennen), terwijl men anderzijds maatregelen zou moeten nemen om verdroging tegen te gaan.
  Collega's, wees op uw hoede. U gaat opdraaien voor een stuk natte natuur met de nodige schaduwschade op de boerenpercelen die (ondanks alle mooie woorden) niet voor vergoeding in aanmerking komt!

 • no-profile-image

  boer

  Collega's wees gewaarschuwd als een waterschap met een plan van aanpak komt om verdroging tegen te gaan in combinatie met het bestrijden van wateroverlast.
  Het resultaat zal zijn dat de waterpeilen in het gebied structureel omhoog gaan. Als zoethoudertje zal worden gesteld dat door het aanleggen van grotere watergangen minder wateroverlast zal optreden. Deze watergangen kunnen inderdaad meer water kunnen opvangen. De grote adder onder het gras is dat het veel langer duurt voordat zo'n watergang is leeggelopen, met als gevolg langdurig hogere waterpeilen en op den duur grondwaterpeilverhoging. Tevens zulllen deze watergangen na verloop van tijd dichslibben waardoor de slootbodem hoger komt te liggen. Als deze watergang een natuurfunctie krijgt is baggeren uit den boze.
  De rest laat zich raden.

Of registreer je om te kunnen reageren.