Home

Achtergrond

Vrom onder vuur

De Algemene Rekenkamer is niet karig met kritiek op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom).

Ten onrechte is voor tientallen miljoenen aan milieusubsidies en huurtoeslag verleend.

Volgens de rekenmeesters in Den Haag is in 2007 voor 48,7 miljoen aan voorschotten uitgekeerd aan provincies en gemeenten voor een betere luchtkwaliteit. Vrom hield zich daarbij niet aan de geldende regels. ”Dit gebeurde onder politieke druk en in korte tijd.”
De tweede onrechtmatigheid ter waarde van 59,6 miljoen euro betreft de huurtoeslag. Wijzigingsformulieren zijn niet of niet juist verwerkt door de belastingdienst, die deze regeling uitvoert.

Het ministerie van Vrom, waaronder in dit kabinet de programmaminister voor Wonen, Werken en Integratie (WWI) valt, gaf in 2007 5,2 miljard euro uit.

De verbetering van de bedrijfsvoering in 2006 heeft zich nauwelijks doorgezet in 2007, schrijft de Rekenkamer verder. Er rees twijfel over 151 miljoen aan voorschotten op subsidies voor roetfilters.

Een ’reparatie’ van de jaarstukken was nodig. Het ICT-beheer en de informatiebeveiliging rammelden verder nog steeds. Het ministerie moet ’hoge prioriteit’ geven aan het aanpakken van deze onvolkomenheden. ”De bedrijfsvoering dient te verbeteren”, aldus de Rekenkamer, te meer omdat het ministerie in de toekomst niet meer een eigen auditdienst heeft. Die gaat op in de rijksauditdienst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.