Home

Achtergrond 333 x bekeken

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor formele schenking op de tocht

Deze voor de agrarische bedrijfsopvolgingspraktijk belangrijke vrijstelling staat op de tocht. In het wetsvoorstel inzake de Invoeringswet personenvennootschappen is namelijk "plotseling" opgenomen dat de vrijstelling voor de formele schenking zal worden afgeschaft. Er is een grote kans dat dit al met ingang van 1 juli 2008 plaats zal vinden.

Als een onroerende zaak verkregen wordt, is er in principe 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is de hoofdregel. Op deze hoofdregel bestaan gelukkig een groot aantal uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is de vrijstelling die is opgenomen in artikel 15 eerste lid, letter d Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970. Het is de vrijstelling wegens een formele schenking. Deze voor de agrarische bedrijfsopvolgingspraktijk belangrijke vrijstelling staat dus op de tocht.

De vrijstelling voor de formele schenking is in de afgelopen jaren een voor de agrarische praktijk belangrijke uitzondering geworden. Door op een juiste wijze gebruik te maken van deze vrijstelling kan - in samenhang met een bedrijfsopvolging - ook de bedrijfswoning (tenminste indien deze tot het fiscale ondernemingsvermogen behoort) zonder de heffing van overdrachtsbelasting worden overgedragen.

Het is de vraag of de vrijstelling voor dit soort gevallen bedoeld is. De vrijstelling is immers bedoeld om dubbele heffing van zowel schenkingsrecht als overdrachtsbelasting te voorkomen. Nu wordt er bij een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector inderdaad vaak een aanslag schenkingrecht opgelegd. Deze vervalt echter weer na een periode van vijf jaar als het bedrijf gedurende die periode wordt voortgezet. Van een daadwerkelijke dubbele heffing is dan ook in dit soort gevallen vaak geen sprake. Er is in dit soort gevallen zelfs sprake van geen enkele heffing over de verkrijging van de bedrijfswoning! Dit zal dan ook de achterliggende gedachte zijn om de huidige vrijstelling af te schaffen.

In een tweede bijdrage over dit onderwerp zal de heer mr. S.F.J.J. Schenk morgen nader ingaan op deze problematiek.

Mr. P.L.F. Seegers (Voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.