Home

Achtergrond 477 x bekeken

Voorjaarswerk aan dijken niet gehinderd door kunstwerk

Op de dijken langs de Waddenzee wordt hard gewerkt door mensen van het waterschap Friesland.

De dijken krijgen een voorjaarsbeurt; de planten en het oude gras, die de hele winter op de dijken hebben gestaan, worden gemaaid, geharkt en afgevoerd. Als dat werk klaar is, nemen de schapen van boeren uit de omgeving het over. Die moeten er voor zorgen dat het gras in de zomermaanden mooi kort blijft. Het werk wordt gecoördineerd door Jan Drost en Tjitte Verbeek, dijkwerkers van het waterschap. Op dit moment zijn ze aan het werk in de buurt van Marrum. Het werk wordt enigszins bemoeilijkt door een kunstwerk dat midden op de dijk staat, een tempeltje van beeldend kunstenaar Ids Willemsma. Foto Alex de Haan

Melkveehouder Rene Vermeer uit Haghorst toont de bouwtekening van zijn nieuwe stal aan collega-veehouders. Hij bouwt een nieuwe ligboxenstal voor 200 melkkoeien met daarbij een 28-stands draaistal. Achterin de stal komt een pot gevuld met zand. In de oude stal komen de droge koeien en het jongvee. De Melkvee Academie organiseerde in Brabant een dag waarop geïnteresseerde veehouders bij drie melkveebedrijven de stallen konden bekijken. Er was de mogelijkheid om vragen te stellen en ruimte voor discussie. Het melkveebedrijf van Vermeer is op 27 juni te bezoeken tijdens een open dag. Foto Jan Willem Veldman

De pas gezaaide mais in Limburg komt snel op. Een nat weekeinde en de vele zon deze week zijn hier debet aan. Dit maisveld is gelegen op het plateau van Margraten. Het zaaien van het mais viel dit jaar voor veel melkveehouders samen met het maaien van gras. De loonbedrijven draaiden overuren om het werk op tijd gedaan te krijgen. Foto Twan Wiermans

De Stichting Varkens in Nood heeft in Amsterdam op het plein voor de Stopera elf grote posters opgehangen, die volgens de stichting weergeven hoe groot het leed is dat varkens lijden tijdens hun leven op de varkensbedrijven. De posters hangen drie weken op het plein, daarna drie weken op het Museumplein. De expositie heeft als motto: 'Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel.' De varkenssector liet vorige week weten zich nog geen zorgen te maken over de expositie. "Het is stemmingmakerij voor de grachtengordel", zei NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg toen. Foto ANP

Met op de achtergrond de Waddenzeedijk poot akkerbouwer Fokke van der Meulen (r) uit het Friese Blije de laatste Frieslanders op 13 hectare grond. De akkerbouwer loopt naast de pootmachine om te kijken of alles goed gaat. Foto Alex de Haan

Jan Beukeboom (links) en zijn familie oogsten biologische rabarber voor de verwerkende industrie. De rabarber wordt gebruikt om het biologische bindmiddel pectine te winnen. Dat wordt gebruikt in de babyvoedingsindustrie, maar ook door sapverwerkers, zegt Beukeboom. "Ik zag pas dat biologische rabarber ook in van die flesjes zuivel zat voor de darmflora." Het grootste deel van de 7 hectare gaat weg voor ingrediëntenverwerking. Een klein deel wordt afgezet naar supermarkten. Foto Koos van der Spek

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.