Home

Achtergrond 257 x bekeken

'Verpakkingseis groente niet anders door taks'

De belasting voor verpakkingen zal niet tot grote wijzigingen leiden in het verpak­kingsgebruik voor groente.

Dat verwachten verpakkingsbedrij­ven. De voordelen van verpak­king zijn te groot, bijvoorbeeld voor het sealen van komkommers. "Dat weegt niet op tegen een lan­gere houdbaarheid van vijf da­gen", zegt Dolf Reijgersberg, di­recteur van Europe Retail Pac­kaging (ERP) uit Poeldijk.

Tegelijk zijn de kosten van de verpakking relatief laag en levert een extra heffing te weinig meer kosten op. "Voor de folie van een komkommer is dat 1 procent over een halve cent." Bij het gebruik van dozen zullen de verpakkings­kosten circa een halve cent oplo­pen door de maatregel. Ook dat is onvoldoende voor een gedrags­verandering. Jaarlijks verwacht hij enkele tientallen duizenden euro's kwijt te zijn door de maat­regel. Deze wil het bedrijf door­rekenen aan afnemers.

Ook een verpakkingsbedrijf uit Bleiswijk verwacht niet dat de heffing tot andere eisen zal lei­den. Beide bedrijven zijn niet ge­charmeerd van de administratie­ve lastendruk.

De nieuwe belastingmaatregel zal mogelijk wel tot gevolg heb­ben dat milieuvriendelijke mate­rialen worden gebruikt. De tarie­ven voor afbreekbaar product zijn in het nieuwe stelsel fors ver­laagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.