Home

Achtergrond

Verburg: opname milieuzone in bestemmingsplan toegestaan

Als aanvulling op de landelijke regelgeving mogen gemeenten in het bestemmingsplan een milieuzone langs agrarische gronden opnemen. Voorwaarde is wel dat boeren daardoor niet 'onredelijk in het gedrang' komen. Dat schrijft landbouwminister Gerda Verburg aan de Tweede Kamer.

Minister Verburg reageert hiermee op een bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen. In het bestemmingsplan, dat door de provincie is goedgekeurd, zijn teeltvrije zones van dertig meter vastgelegd bij de wisselteelt van bloembollen op percelen in de buurt van woningen, verblijfsrecreatie en toekomstige natuurterreinen. Volgens het bestemmingsplan is inderdaad het gebruik van landbouwgrond voor de wisselteelt van bloembollen strijdig met dat plan, tenzij een zone van 30 meter vanaf de bestemmingsgrens in acht wordt genomen door de landbouwer. In de praktijk kan de afstand tot woonhuizen nog groter zijn.

Volgens Verburg staat het gemeenten vrij dergelijke maatregelen te treffen als agrarische bedrijven daardoor niet onevenredig getroffen worden. Artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke ordening vormt het kader voor deze maatregel. Hierdoor is besluitvorming mogelijk in het kader van een belangenafweging tussen de verschillende functies van grondgebruik ten behoeve vaneen goede ruimtelijke ordening. Wat onevenredig nadeel is verschilt per geval. Over de specifieke situatie in Heerenveen doet Verburg geen uitspraak. Die zaak is namelijk nog onder de rechter.

Meer informatie Brief van de minister aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.