Home

Achtergrond 161 x bekeken

Veel bouwlocaties binnen gemeenten onbenut

In de bebouwde kom staan veel leegstaande terreinen en panden te verkrotten.

Als gemeenten die potentiële bouwlocaties beter benutten, hoeft er minder te worden gebouwd in de buitengebieden. Dat zegt Fons Asselbergs, rijksadviseur cultureel erfgoed. Hij inventariseerde de leegstand in Nederland.

Uit het onderzoek, vastgelegd in het project De Oude Kaart van Nederland, blijkt dat er nauwelijks gegevens worden bijgehouden van leegstaande gebouwen. Zo schatten gemeenten het aantal leegstaande panden op negenhonderd, terwijl dit in werkelijkheid het viervoudige is, aldus Asselbergs. Daardoor blijven binnen de gemeentegrenzen veel potentiële bouwlocaties onbenut. Daar komt bij dat leegstand verdere verpaupering en onveiligheid in de hand werkt.

Uit het onderzoek in alle provincies blijkt dat de overheid nauwelijks verantwoordelijkheid neemt om leegstand te voorkomen. Het uiteindelijke doel van het project is om overheden informatie, analyses en handvatten aan te reiken om leegstand aan te pakken.
Eind juni verschijnt het landelijke eindrapport, dat een overzicht zal bieden van leegstand en herbestemming in alle provincies.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.