Home

Achtergrond 5 reacties

Twee maten

Misschien verklaarbaar, maar toch wel wrang. Veel anders valt er niet te zeggen over het feit dat het Oostvaardersplassengebied aan andere normen mag voldoen dan het agrarische gebied er omheen.

Veehouders en akkerbouwers worden streng gecontroleerd op het feit of ze al dan niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor water en bodem. Maken ze het te bont, dan worden ze terechtgewezen.

In een natuurgebied kan het er vanzelf niet helemaal zo aan toegaan. Aalscholverkolonies of populaties ganzen hoeven daaruit niet verdreven te worden. Het gebied is bovendien heel voedselrijk en er is een sterke natuurlijke aanvoer (kwel) van fosfaat.

Toch is het de vraag of de dierhouderij in het Oostvaardersplassengebied zo intensief moet zijn als ze nu is. Er leven jaarrond vele duizenden ganzen en op zo’n 3.000 hectare vasteland leven zo’n 3.500 grote grazers.

De natuur mag tot op bepaalde hoogte zijn gang gaan. Het is tenslotte natuur. Maar wel binnen de grenzen van wat in Nederland haalbaar is.

Bovendien geeft de situatie rond de Oostvaardersplassen aanleiding om ook eens wat nuchterder te kijken naar de vraag wat elders in het buitengebied mogelijk en wenselijk is. Het gaat niet aan om de landbouw strengere normen op te leggen dan natuurgebieden, of het nu gaat om fosfaten, stikstof of methaan (van dieren of moerassen).

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  beastly

  Wrang? Niet veel meer over te zeggen?
  dat een belangrijk reservaat, een laatste toevluchtsoord voor watervogels en andere dieren, een eiland van rust in een overbevolkt land aangerekend wordt dat de norm wordt overschreden door moerasgassen, methaan enz. is de omgekeerde wereld. Juist een reden om nog selectiever te kijken naar commerciele landbouw en veeteelt. Het zou toch te dol zijn om natuurgebieden te elimineren en daar dan weer mais, bio-industrie, aardappelen en what not te plaatsen? Ooit gehoord van de aarde samen delen met de andere schepsels?

 • no-profile-image

  liever platteland

  Tuurlijk beastly....wij kijken nog maar eens weer naar de landbouw, die zijn volgens jou eerdere bijdrage (nou ja bijdragen ??) toch overal de schuld van. Laten we eens kijken naar de grote vieze stad met zijn open riooleringen, fijnstof stank ed. Daar waar vroeger mooie natuur en landbouw was, daar staat nu niets meer dan grote betonen mensenstallen die niets anders dan de landbouw de schuld van alles geven.

 • no-profile-image

  Johan

  Verbazingwekkend is dat natuurgebieden dispensatie krijgen voor de oppervlakte water normen, men geeft daarmee aan dat de studeerkamernormen geen enkele praktische waarde hebben terwijl ze het bedrijfsleven wel op hoge kosten jaagt.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Dit blad durft de suggestie wekken dat je duizenden volstrekt wilde (grauwe) ganzen in één adem kunt noemen met "intensieve dierHOUDERIJ"! Huh????????????? Nee maar zeg . . . nu vraag ik me echt af of die journalisten van het Agrarisch Dagblad structureel aan de drank zijn op hun kantoortje. Dus als ik in mijn relatief kleine tuintje enkele tientallen volstrekt wilde mezen, mussen, vinken of merels op mijn voederplankje heb mag ik er volgens dit blad van uitgaan dat ik mij bezig houd met een vorm van intensieve dierhouderij. Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha . . . sorry . . . Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha . . . enz.

 • no-profile-image

  .

  Agd, waarom misschien verklaarbaar?
  Een toelichting is hier wel op zijn plaats.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.