Home

Achtergrond 473 x bekeken

Terecht vrijstelling overdrachtsbelasting bij sale and lease back

Twee broers die gezamenlijk een gemengd bedrijf runnen, verkopen in 2001 hun grond aan een belegger die deze weer aan een van de broers terugverpacht. Hierdoor kan het bedrijf gesplitst worden en één van de broers op een andere locatie opnieuw starten met de melkveetak. Na verwijzing door de Hoge Raad, oordeelt het Hof Den Haag dat er sprake is van verbetering van de landbouwstructuur, en dus vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Na verwijzing door de Hoge Raad is in geschil of belanghebbende ter zake van de aankoop van het verkregene recht heeft op toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder q, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Het geschil spits zich er op toe of in dit geval sprake is van een verkrijging met de bedoeling te komen tot een redelijkerwijs te verwezenlijken verbetering van de landbouwstructuur. Aan alle overige vereisten is voldaan.

In zijn advies stelt de Advocaat-Generaal dat de transactie niet los kan worden gezien van het daarmee uiteindelijk beoogde doel: de financiering van de door de verkopers gewenste uitbreiding van hun gezamenlijke bedrijf en dat een van de verkopers het oorspronkelijke bedrijf met een zelfde bedrijfsgrootte kon voortzetten en de andere verkoper elders met medewerking van de kopers een eigen agrarische onderneming kon starten.

Het Hof oordeelt dat het redelijkerwijs aannemelijk is, dat een verbetering van de landbouwstructuur is verwezenlijkt dan wel zich zal verwezenlijken. Dit aangezien de kopers het oogmerk hadden hun reeds in bezit zijnde en het verkregene als geheel als landbouwgrond in stand te houden en zij voorts de uitbreiding in de zin van schaalvergroting van de bedrijven van de verkopers wensten te ondersteunen. De aanspraak op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting is dus terecht.

Meer informatie Uitspraak Hof Den Haag, 29 januari 2008

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad en conclusie Advocaat-Generaal, 13 juli 2007

Lees ook Vrijstelling overdrachtsbelasting landerijen ook voor belegger

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.