Home

Achtergrond

Subsidietarief co-vergisting gaat niet omhoog

Het hing al even in de lucht, maar de mogelijke verhoging van het subsidietarief voor co-vergisting naar 15 eurocent gaat definitief niet door. De subsidie is definitief vastgesteld op 12 eurocent per kilowattuur. De voorgestelde budgetverhoging van € 120 miljoen gaat wel door.

In een motie had de kamer gevraagd om het subsidietarief te verhogen naar 15 eurocent. De steun voor deze motie nam de laatste tijd echter al af. Mede omdat de regeling al overtekend is en doordat de wereldwijde voedselschaarste toeneemt en de prijzen van granen hierdoor flink stijgen. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken ziet dan ook geen reden het tarief te verhogen.

Dat schrijft Van der Hoeven in een brief aan de Kamer als toelichting bij de Voorjaarsnota. Zij maakt hierbij ook een uitsplitsing van de subsidieaanvragen naar vermogen van de installatie. Voor de kleinste co-vergistingsinstallaties zijn aanvragen binnengekomen op basis van de nu geldende 12 eurocent.

Op basis hiervan vindt de minster het niet nodig een deel van de extra € 120 miljoen uit te trekken voor het verhogen van het subsidietarief voor co-vergisting.

Meer informatie Brief van minister aan de Tweede Kamer
Lees ook Steun aan motie co-vergisting neemt af

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.